21 Ganpati Aarti Sangrah in Marathi

Print Friendly, PDF & Email

मराठीतील गणपती आरती संग्रह. सुंदर गाजवण्याची संग्रहीत आरती संग्रह. गणपती बाप्पाच्या पूजेसाठी आरतीच्या शब्दांची आवश्यकता.(Ganpati Aarti Sangrah in Marathi)

सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची

सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची ।
नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची ।
सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची ।
कंठी झळके माळ मुक्ताफळाची ॥०१॥

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ।
दर्शनमात्रे मनकामना पुरती ।
रत्नखचित फरा तूज गौरीकुमरा ।
चंदनाची उटी कुंकुमकेशरा ।
हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा ।
रुणझुणती नुपुरे चरणी घागरिया ॥०२॥

लंबोदर पितांबर फनी वरवंदना ।
सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना ।
दास रामाचा वाट पाहे सदना ।
संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवंदना ।
जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ।
दर्शनमात्रे मनकामना पुरती ॥०३॥

तू सुखकर्ता तू दुःखहर्ता विघ्‍न विनाशक मोरयातू

सुखकर्ता तू दुःखहर्ता विघ्‍न विनाशक मोरया ।
संकटी रक्षी शरण तुला मी, गणपती बाप्पा मोरया ॥०१॥

मंगलमूर्ती तू गणनायक, वक्रतुंड तू सिद्धिविनायक ।
तुझिया द्वारी आज पातलो, ये इच्छित मज द्याया ॥०२॥

तू सकलांचा भाग्य विधाता, तू विद्येचा स्वामी दाता ।
ज्ञानदीप उजळून आमुचा निमवी नैराश्याला ॥०३॥

तू माता तू पिता जगी या, ज्ञाता तू सर्वस्व जगी या ।
पामर मी, स्वर उणे भासती तुझी आरती गाया ॥०४॥

मंगलमूर्ति मोरया । गणपतीबाप्पा मोरयो ॥

गजानना श्रीगणराया आधी वंदू तुज मोरया

गजानना श्रीगणराया ।
आधी वंदू तुज मोरया ॥
मंगलमूर्ती श्री गणराया ।
आधी वंदू तुज मोरया ॥०१॥

सिंदुर-चर्चित धवळे अंग ।
चंदन उटी खुलवी रंग ।
बघतां मानस होतें दंग ।
जीव जडला चरणी तुझिया ।
आधी वंदू तुज मोरया ॥०२॥
गजानना श्रीगणराया ।
आधी वंदू तुज मोरया ॥

गौरीतनया भालचंद्रा ।
देवा कृपेच्या तूं समुद्रा ।
वरदविनायक करुणागारा ।
अवघी विघ्नें नेसी विलया ।
आधी वंदू तुज मोरया ॥०३॥
गजानना श्रीगणराया ।
आधी वंदू तुज मोरया ॥

बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे

गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमुर्ती मोरया ।
तूच सुखकर्ता तूच दुःखहर्ता ।
अवघ्या दीनांच्या नाथा ।
बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे ।
चरणी ठेवितो माथा ॥०१॥

पहा झाले पुरे एक वर्ष ।
होतो वर्षानं एकदा हर्ष ।
गोड अन्नाचा होतो रे स्पर्श ।
घ्यावा संसाराचा परामर्ष ।
पुऱ्या वर्षाची, साऱ्या दुःखाची ।
वाचावी कशी मी गाथा ॥०२॥

आली कशी पहा आज वेळ ।
कसा खर्चाचा बसावा मेळ ।
गूळ-फुटाणे खोबरं नि केळं ।
साऱ्या प्रसादाची केली भेळ ।
कर भक्षण आणि रक्षण ।
तूच पिता तूच माता ॥०३॥

नाव काढू नको तांदुळाचे ।
केले मोदक लाल गव्हाचे ।
हाल ओळख साऱ्या घराचे ।
दिन येतील का रे सुखाचे ।
देवा जाणुनि गोड मानुनि ।
द्यावा आशीर्वाद आता ॥०४॥

घालीन लोटांगण

घालीन लोटांगण वंदिन चरन ।
डोळ्यांनी पाहीं रुप तुझे ।
प्रेम आलिंगिन आनंदे पूजीं ।
भावे ओवालीन म्हणे नामा ।
त्वमेव माता पिता त्वमेव ।
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव ।
त्वमेव सर्वम मम देव देव ।
कयें वच मनसेन्द्रियैवा ।
बुद्धयात्मना व प्रकृतिस्वभावा ।
करोमि यद्यत सकलं परस्मै ।
नारायणायेति समर्पयामि ॥०१॥

अच्युत केशवम रामनरायणं ।
कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरी ।
श्रीधरम माधवं गोपिकावल्लभं ।
जानकीनायकं रामचंद्रम भजे ॥०२॥

हरे राम हरे राम ।
राम राम हरे हरे ।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा ।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे ॥०३॥

हरे राम हरे राम ।
राम राम हरे हरे ।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा ।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे ॥०४॥

शेंदुर लाल चढ़ायो

शेंदुर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को ।
दोंदिल लाल बिराजे सुत गौरिहर को ।
हाथ लिए गुडलद्दु सांई सुरवर को ।
महिमा कहे न जाय लागत हूं पद को ।
जय देव जय देव ॥०१॥

जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता ।
धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता ।
जय देव जय देव ॥०२॥

भावभगत से कोई शरणागत आवे ।
संतति संपत्ति सबहि भरपूर पावे ।
ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे ।
गोसावीनन्दन निशिदिन गुण गावे ।
जय देव जय देव ॥०३॥

जय जय गणपती । ओवाळीत आरती ।

जय जय गणपती । ओवाळीत आरती ।
साजि-या सरळ भुजा । परश कमळ शोभती ॥

अवतार नाम भेद । गणा आदी अगाध जयासी पार नाही ।
पुढे खुंटला वाद । एकची दंत शोभे । मुख विक्राळ दोंद ॥
ब्रह्मांडा माजि दावी । ऐसे अनंत छंद ॥०१॥

जय जय गणपती । ओवाळीत आरती ।
साजि-या सरळ भुजा । परश कमळ शोभती ॥

हे मही ठेंगणी हो । तुज नृत्यनायका ॥
भोंवरी फेरे देता । अतुरा मर्दीले एका ॥
घाडले तोडर हो । भक्त जनपाळका ॥०२॥

जय जय गणपती । ओवाळीत आरती ।
साजि-या सरळ भुजा । परश कमळ शोभती ॥

सुंदर शोभला हो । रूपे लोपली तेजें ॥
उपमा काय देऊ । नये आणिक दुजे ॥
रवि शशि तारांगणे । जयामाजी सहजे ॥
उधरी सामावली । जया ब्रह्मांडबीजे ॥०३॥

जय जय गणपती । ओवाळीत आरती ।
साजि-या सरळ भुजा । परश कमळ शोभती ॥

वर्णिता शेष लीला । मुखे भागली त्याची ॥
पांगुळले वेद कैसे । चारी राहिले मुके ॥
अवतार जन्मला हो । लिंग नामिया मूखे ॥
अमूर्त मूर्तिमंत । होय भक्तीच्या सूखे ॥०४॥

जय जय गणपती । ओवाळीत आरती ।
साजि-या सरळ भुजा । परश कमळ शोभती ॥

विश्व हे रूप तुझे । हस्तपाद मुखडे ॥
ऐसाचि भाव देई । तया नाचतां पुढे ॥
धूप दीप पंचारती । ओवाळीन निवाडे ॥
राखें तूं शरणांगता ॥ तुका खेळतां लाडे ॥०५॥

जय जय गणपती । ओवाळीत आरती ।
साजि-या सरळ भुजा । परश कमळ शोभती ॥

जय जय गणपति अघशमनाजय

जय गणपति अघशमना । करितों आरति तव चरणां ॥
छळिती षडरिपु मजला । यांतुनि तारी जगपाला ॥
हरी या विविध तापाला । दैन्यहि नेई विलयाला ॥
निशिदिनी करी मज साह्याला । विनंति ही तव पदकमला ॥
विठ्ठलसुत बहु प्रेमे विनवी तारी या दिन । दयाळा करी मजवरी करूणा 
जय जय गणपति अघशमना । करितों आरति तव चरणां ॥

गणपति नमिती

गणपति नमिती स्तविती सुरपति तुज भजती ॥
सकलारंभी स्मरती विघ्ने संहरती ॥
शुडामांडतमूर्ती अतर्क्य तव कीर्ती ॥
आरती कवनलागीं देई मज स्फूर्ती ॥०१॥

जय देव जय देवा सुंदरगजवदना ।
तव भजनासी प्रेमा देई सुखवदना ॥

जागृति स्वप्नी माझ्या हृदयीं त्वां राहावें ॥
दुरतर भवपाशाच्या बंधा तोडावें ॥
सिंदूरवदना सखया चरणा दावावें ।
अघोरदुर्गंतिलांगी सत्वर चुकवावें ॥०२॥

जय देव जय देवा सुंदरगजवदना ।
तव भजनासी प्रेमा देई सुखवदना ॥

न कळे अगाध महिमा श्रीवक्रतुंडा ।
अतर्क्य लीला तुझी शोभे गजशुंडा ॥
तुजविण न दिसे देवा शमविल यम पीडा ।
भक्तसंकटी येसीं धावत दुडदुडां ॥०३॥

नयनीं शिणले देवा तव भेटीकरितां ।
तापत्रय दीनाचें शमवी समर्थ ।
अना कल्पद्रुम तूची शिव सूता ।
विष्णूदासें चरणी ठेवियला माथा ॥०४॥

जय देव जय देवा सुंदरगजवदना ।
तव भजनासी प्रेमा देई सुखवदना ॥

गजवदना मन नमले

गजवदना मन नमले पाहुनियां तुजला ।
म्हणता मंगलमूर्ती संताप हरला ॥
यास्तव निश्चय चरणी भाव तो धरिला ।
व्यापुनि अवघे विश्व म्हणती तुज उरला ॥०१॥

जय देव जय देव जय संकटहर्ता ।
तुजविण नाहीं कोणी संसारी त्राता ॥

गिरिजांकी बैसुनियां स्तनपान करिसी ।
तो तू राक्षस मोठमोठें निर्दळसी ॥
उचलुनि शुंडाग्रानें त्रैलोक्य धरिसी ।
गिरिजारांगे नित्य कां रे थरथरासी ॥०२॥

जय देव जय देव जय संकटहर्ता ।
तुजविण नाहीं कोणी संसारी त्राता ॥

दास विनायक मूर्ती पाहुनियां डोळे ।
मंगलमूर्ती हृदयी राहो हें बोल ।
प्राणी जें गुण गाती ते जाणा तरले ।
आपण तरूनी आपुले पूर्वज उद्धरिले ।
जय देव जय देव ॥०३॥

गजवदना पुजुनी तुला

गजवदना पुजुनी तुला करित आरती ।
तारी मला षडरिपु हे नित्य पीडिती ॥

अतिसुंदर रत्नमाळा कंठी शोभती ।
ऋद्धिसिद्धि नायिकादी चमर वारिती ॥

इंद्रादिक सुरवरनर नित्य पूजिती ।
निशिदिन मी ध्यातो तुला गणपती ॥०१॥

भक्तकामकल्पद्रुम शारदापती ।
वर्णिती हे वेद चारी आणखी स्मृती ॥

निशिदिनी जे भजिती तुला तारी त्यांप्रती ।
वसुदेव लीन पदीं दे विभो मती ॥०२॥

एकदंता गुणवंता गौरी सुखसदना

एकदंता गुणवंता गौरी सुखसदना ।
ऋद्धिसिद्धिदायक कलिकिल्मिषदहना ॥
उन्नत गंड स्रवतीं डुलती नग नाना ।
शुंडादंडे मंडित गंभिर गजवदना ॥०१॥

जय देव जय देव जय शंकरकुमारा ।
पंच आरती उजळूं सुरवर पूजा देवा तुझि करिती ॥
लाडूधर वरदका मुनिजन गुण गाता ।
कणीं कुंडले देखुनि रविशशि लपताती ॥०२॥

चरणीं नुपुरांची रूणझुणध्वनी उठली ।
घोषें दुमदुमली ॥
अदभुत पंचभूते तेथुनि उद्भवली ॥०३॥

ऐंसे वैभव तुझें नाटक नृत्याचें ।
देखुनियां लुब्धलें मन गंधर्वाचें ॥
ऐकुनि चिंतन करणें तुझिया चरणाचें ।
चिंतन करिता नासे दु:ख विश्वाचें ॥०४॥

कमलासन भयनाशन गिरिजानंदना ।
कटि सुंदर पीतांबर फणिवरभूषणा ॥
विद्यावर पदिं तोडर अमरारीमथना ।
मनरंजन रहिमंडण गणपती गुरू जाणा ॥०५॥

जय देव जय वक्रतुंडा

जय देव जय देव जय वक्रतुंडा ।
सिंदुरमंडित विशाळ सरळ भुजदंडा ॥

प्रसन्नभाळा विमला करिं घेऊनि कमळा ।
उंदिरवाहन दोंदिल नाचासि बहुलीला ।
रूणझुण करिती घागरिया घोळा ।
सतार सुस्वर गायन शोभित अवलीला ॥०१॥
जय देव जय देव जय वक्रतुंडा ।
सिंदुरमंडित विशाळ सरळ भुजदंडा ॥

सारीगमपधनी सप्तस्वरभेदा ।
धिमिकिट धिमिकिट मृदंग वाजति गतिछंदा ॥
तातक् थैय्या करिसी आनंदा ।
ब्रह्मदिक अवलोकिती तव पदारविंदा ॥०२॥
जय देव जय देव जय वक्रतुंडा ।
सिंदुरमंडित विशाळ सरळ भुजदंडा ॥

अभयवरदा सुखदा राजिवदलनयना ।
परशांकुशलड्डूधर शोभित शुभवदना ॥
ऊर्ध्वदोंदिल उंदिर कार्तिकेश्वर रचना ।
मुक्तेश्वर चरणांबुजिं अलिपरि करी भ्रमणा ॥
जय देव जय देव जय ॥०३॥
जय देव जय देव जय वक्रतुंडा ।
सिंदुरमंडित विशाळ सरळ भुजदंडा ॥

जय देव जयजी गणरायाजय

देव जय देव जयजी गणराया ।
हरिदरब्रह्मादिक ते वंदिती तव पायां ॥

त्रिपुरासुर वधु जातां शिव चिंती ।
बळिबंधन कराया वामन करी विनंती ॥
धाता सृष्टी सृजितां न चले मंदमती ।
स्मरण करितां तुझे मग झाली स्फूर्ती ॥०१॥

धरणी धरित मस्तकि शेषाला ओझें ।
जहाले तेव्हां स्मरण तो करि पै तुझे ॥
हळुवट पुष्पप्राय केलें गणराजें ।
सुकीर्तिमहिमाघोषें भुवनप्रय गाजे ॥०२॥

महिषासुरासि वधित पार्वतिही समरी ।
विजया देई म्हणुनी प्रार्थी ती गौरी ॥
गाती मुनिजन योगी सिद्धादिक सौरी ।
तुझिया वरदे जिंकित मन्मथ नरनारी ॥०३॥

पंडित रामात्मज हा कवि किंकर तुझा ।
विनवी तुजला भावें पावें निजकाजा ॥
रिद्धिसिद्धिदाता तो स्वामी माझा ।
संकट हरूनी रक्षी भक्तांची लज्जा ॥०४॥

जय श्रीगणेशा


जय श्रीगणेशा गणपती देवा, आरती मी करितो ।
मोरया आरती मी करितो ।
मोरया आरती मी करतो ।
भक्तां संकटी पावुनी सकला प्रसन्न तू होतो ॥

भाद्रपद मासी शुक्ल चतुर्थी, पार्थिव तुज करिती ।
मोरया पार्थिव तुज करिती ॥
भक्तां पावुनी अंती तयाला मोक्षाला नेसी ॥०१॥

नाना परीची द्रव्ये-पुष्पें तुजला अर्पिती ।
मोरया तुजला अर्पिती ॥
मोदक आणिक रक्ताफुलांवरी किती तुझी प्रीती ॥०२॥

भक्त रक्षणासाठी देवा, अष्टस्थानीं प्रकटशी ।
मोरया अष्टस्थानीं प्रकटशी ॥
तू मायेची फुंकर घालुनी, तयांस उद्धरशी ॥०३॥

स्थावर क्षेत्रीं पंचदेवता, तुजला प्रार्थिती ।
मोरया तुजला प्रार्थिती ॥
प्रसन्न होऊनी तू त्या स्थानी मोरेश्वर होसी ॥०४॥

थेऊर क्षेत्रीं भक्त तुझे बहु, चिंता ते करिती ।
मोरया चिंता ते करिती ॥
चिंता हरिशी म्हणूनी गणेशा, चिंतामणि म्हणती ॥०५॥

पल्लव क्षेत्री भक्त चिमुकलें, तुजला पूजिती ।
मोरया तुजला पूजिती ॥
प्रसन्न होऊनी तू त्या स्थानी, बल्लाळेश्वर होसी ॥०६॥

दत्तात्रेय सुत विनवितसे चरणी ।
मोरया विनवितेस चरणी ॥
सर्व जनाते संकटी रक्षी, हीच असे विनवणी ॥०७॥

जयजयाजी विघ्नांतक हे गजानना

जयजयाजी विघ्नांतक हे गजानना ।
पंचारति करितो तुज विश्वपालना ॥

कार्यारंभी प्रेमभरें पुजिति जे तुला ।
सकल अघा हरुनि सुखी करिसी त्यांजला ।
निजपद त्या देऊनिया हरिसी भ्रांतिला ।
देसी भक्तजनां हे दयाघना ॥०१॥

जयजयाजी विघ्नांतक हे गजानना ।
पंचारति करितो तुज विश्वपालना ॥

दास विनवि निशिदिनी तुज गौरीनंदना ।
सुप्रसन्न होऊनि दे भजनिं वासना ।
सत्कीर्तिदायक ही बुद्धि या दीना ।
विठ्ठलसुत मागतसे पुरवि कामना ॥०२॥

दीनदयाळा गणपति

दीनदयाळा गणपति स्वामी द्यावी मज भेटी ।
तव चरणांची सखया मजला आवडी मोठी ॥

कवण अपराध म्हणवुनि देवा केला रूसवा ।
अहर्निशी मी हृदयीं तुझ्या करितसे धावा ॥०१॥

चिंताकूपी पडलों कोण काढील बाहेरी ।
धावे पावें सखया करूणा करूनि उद्धरी ॥०२॥

ऐसें होतें चित्ती तरी कां प्रथमचि देवा ।
अंगीकार करूनि केला कृपेचा ठेवा ॥०३॥

आता करणे त्याग तरीही स्वामी अघटित ।
शरण आलों माझा आतां चुकवी अनर्थ ॥०४॥

यादवसुत हा विनवी दोन्ही जोडुनियां कर ।
तव चरणांचा सखया मजला आहे आधार ॥०५॥

दीनदयाळा गणपति स्वामी द्यावी मज भेटी ।
तव चरणांची सखया मजला आवडी मोठी ॥

मंगलदायक सिद्धिविनायका

मंगलदायक सिद्धिविनायका आरती ही तुजला ।
करितों भावें दुर्वापुष्पे वाहुनी चरणाला ॥

कार्यारंभी पूजन तुझें सकल जन करिती ।
इच्छा पुरवूनी सकलां देसी सुखशांती सुमती ॥०१॥

सिंदुरखल मातुनी जेव्हां उपद्रव केला ।
भक्तरक्षणासाठी धावुनी सिंदुरखल वधिला ॥०२॥

ऐसा अगाध महिमा तुझा परम अपार ।
वर्णावया शेषाही थकला सुरवर ।॥०३॥

दीनदास मी तुझ्या प्रसादा । तिष्ठेतसे दारी ।
प्रसन्न होऊनी निजदासाला संसारी तारी ॥०४॥

मंगलदायक सिद्धिविनायका आरती ही तुजला ।
करितों भावें दुर्वापुष्पे वाहुनी चरणाला ॥

वक्रतुंड एकदंत गौरिनंदना

वक्रतुंड एकदंत गौरिनंदना ।
आरती मी करितों तुज हे गजानन ॥

पाशांकुश शोभे करी दु:खभंजना ।
रत्नजडीत सिंहासन बुद्धिदीपना ॥
सुरनरमुनि स्मरती तुला येति दर्शना ॥०१॥

वक्रतुंड एकदंत गौरिनंदना ।
आरती मी करितों तुज हे गजानन ॥

रिद्धिसिद्धि करीती सदा नृत्यगायना ।
देसि मुक्ति भक्तजनां हे दयाघना ॥
विठ्ठलसुत लीन पदीं विघ्ननाशना । वक्रतुंड एकदंत ॥०२॥

वेदशास्त्रांमाजीं तूं मंगळमूर्ती

वेदशास्त्रांमाजीं तूं मंगळमूर्ती ।
अगणित महिमा तूझा कल्याणस्फूर्ती ॥
भक्तांलागीं देसी विद्या अभिमत ती ।
मोरेश्वर नाम तुझें प्रसिद्ध या जगतीं ॥०१॥

जय देव जय देव जय मोरेश्वरा ।
तूझा नकळे पार शेषा फणिवरा ॥

पुळ्यामध्यें नांदे महागणपती ।
माघचतुर्थीला जन यात्रे येती ॥
जें जें इच्छिति तें तें सर्वहि पावती ।
गणराजा मज बाळा द्यावी अभिमती ॥०२॥

जय देव जय देव जय मोरेश्वरा ।
तूझा नकळे पार शेषा फणिवरा ॥

एकविस दुर्वांकुरां नित्य नेमेंसीं ।
आणुनि जे अर्पिती गणराजयासी ॥
त्यांचें तूं भवबंधन देवा चुकवीसी ।
विठ्ठलसुत हा ध्यातो तुझिया चरणींसी ॥०३॥

जय देव जय देव जय मोरेश्वरा ।
तूझा नकळे पार शेषा फणिवरा ॥

शिवकुमारा प्रणतवत्सला

जय जय जी शिवकुमारा प्रणतवत्सला ।
ओवाळीन पंचारति देई सुमतिला ॥

लंबोदर वक्रतुंड किती ।
मोरमुकुट वैजयंती कंठी झळकती ॥
कनकवलय तोडर ते बहुत विलसती ।
होतो बहु तोष मनीं पाहुनी तुला ॥०१॥

जय जय जी शिवकुमारा प्रणतवत्सला ।
ओवाळीन पंचारति देई सुमतिला ॥

त्वत्स्वरूप त्वदगुण हे स्वांति आणुनी ।
ओंवाळीन पंचारती लुब्ध होऊनि ॥
विनवितसे दत्तात्रय लीन भाषणी ।
भवतरणा अघ वारूनि उद्धरी मला ॥०२॥

जय जय जी शिवकुमारा प्रणतवत्सला ।
ओवाळीन पंचारति देई सुमतिला ॥

गणपती निरोप आरती मराठी,

जाहले भजन आम्ही नमितो तव चरण ।
वारुनिया विघ्ने देवा रक्षावे दीना ॥धृ॥

दास तुझे आम्ही देवा तुजलाची ध्यातो
प्रेमे करुनिया देवा गुण तुझेची गातो ॥१॥

तरी द्यावी सिद्धी देवा हेची वासना, देवा हेची वासना
रक्षुनियां सर्वां द्यावी आम्हासी आज्ञा ॥२॥

मागणे ते देवा एकची आहे आता एकची आहे
तारुनियां सकळां आम्हां कृपादृष्टी पाहे ॥३॥

जेव्हां सर्व आम्ही मिळूं ऐशा या ठाया ऐशा या ठाया
प्रेमानंदे लागू तुझी कीर्ति गावया ॥४॥

सदा ऐशी भक्ति राहो आमुच्या मनी देवा आमुच्या मनी
हेची देवा तुम्हा असे नित्य विनवणी ॥५॥

वारुनिया संकटॆ आता आमुची सारी आता आमुची सारी
कृपेची सा‌ऊली देवा दीनावरि करी ॥६॥

निरंतर आमुची चिंता तुम्हां असावी चिंता तुम्हा असावी
आम्हां सर्वांची लज्जा देवा तुम्ही रक्षावी ॥७॥

निरोप घेता आता आम्हा आज्ञा असावी देवा आज्ञा असावी
चुकले आमचे काही त्याची क्षमा असावी ॥८॥

Ganpati aarti – link