लक्ष्मी जी की आरती (हिंदी) & (English Lyrics) PDF

श्री हनुमान जी की आरती

लक्ष्मी जी की आरती (हिंदी) – महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं,नमस्तुभ्यं सुरेश्वरि ।हरि प्रिये नमस्तुभ्यं,नमस्तुभ्यं दयानिधे ॥ पद्मालये नमस्तुभ्यं,नमस्तुभ्यं च सर्वदे ।सर्वभूत हितार्थाय,वसु …

Read more