श्री नित्यानंद राया आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

श्री नित्यानंद राया आरती मराठी – जय जय आरती नित्यानंद राया। सगुणारूपी गोबिंदा।।प्रथमा दत्तघेसी। द्वितीया श्रीपाद होसी।तृतीथा नरहरी बनसी त्या …

Read more

नाना परिमळ दुर्वा शेंदूर शमिपत्रें आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

नाना परिमळ दुर्वा शेंदूर शमिपत्रें आरती

नाना परिमळ दुर्वा शेंदूर शमिपत्रें आरती मराठी – नानापरिमळ दुर्वा शेंदूर शमिपत्रें ।लाडू मोद्क अन्ने परिपूरित पात्रें ।।ऎसे पूजन केल्या …

Read more

ओवाळू आरती मदन गोपाळा आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

ओवाळू आरती मदन गोपाळा

ओवाळू आरती मदन गोपाळा आरती मराठी – ओवाळू आरती मदनगोपाळा ।श्यामसुंदरा गळा वैजयंतीमाळा ।।ध्रु।। चरणकमल ज्याचे ति सुकुमार ।ध्वजवज्राकुश ब्रीदाचे …

Read more

सोन्याच्या पावलाने महालक्ष्मी आली आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

सोन्याच्या पावलाने महालक्ष्मी आली आरती मराठी

सोन्याच्या पावलाने महालक्ष्मी आली आरती मराठी – सोन्याच्या पावलाने | महालक्ष्मी आली ओवाळीतो कापुराने भक्ता प्रसन्न झाली।। कुंकवाने घातला सडा …

Read more