🪔5 श्री रामाची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

श्री रामाची आरती मराठी –

श्रीरामाची आरती १- जय देव जय देव निजबोधा रामा ।


जय देव जय देव निजबोधा रामा ।
परमार्थे आरती, सद्भावे आरती, परिपूर्णकामा ।। धृ० ।।

स्वस्वरूपोन्मुखबुद्धि वैदेही नेली ।
देहात्मकाभिमाने दशग्रीवे हरिली ।
शब्दरूप मारुतीने सच्छुद्धि आणिली ।
तव चरणांबुजी येऊन वार्ता श्रृत केली ।
जय देव जय देव निजबोधा रामा ।। १ ।।

उत्कट साधुनी शिळा सेतू बांधोनी ।
लिंगदेह लंकापुरी विध्वंसूनी ।
कामक्रोधादिक राक्षस मर्दूनी ।
देह अहंभाव रावण निवटोनी ।। २ ।।

प्रथम सीताशोधा हनुमंत गेला ।
लंका दहन करुनी अखया मारिला ।
मारिला जंबुमाळी भुवनी त्राहाटिला ।
आनंदाची गुढी घेऊनिया आला ।। ३ ।।

निजबळे निजशक्ति सोडविली सीता ।
म्हणुनी येणे झाले अयोध्ये रघुनाथा ।
आनंदे ओसंडे वैराग्य भरता ।
आरती घेऊनी आली कौसल्यामाता ।। ४ ।।

अनाहतध्वनि गर्जती अपार ।
अठरा पद्मे वानर करिती भुभुःकार ।
अयोध्येसी आले दशरथकुमार ।
नगरीं होत आहे आनंद थोर ।। ५ ।।

सहजसिंहासनी राजा रघुवीर ।
सोऽहंभावे तया पूजा उपचार ।
सहजांची आरती वाद्यांचा गजर ।
माधवदास स्वामी आठव ना विसर ।। ६ ।।

श्रीरामाची आरती २- जयदेव जयदेव आत्मया रामा ।

जयदेव जयदेव आत्मया रामा ।
निगमागम शोधीता न कळे गुणसीमा॥ध्रु.॥

नाना देही देव एक विराजे।
नाना नाटकलीला सुंदर रूप साजे।
नाना तीर्थी क्षेत्री अभिनव गति माजे।
अगाध महिमा पिंडब्रह्मांडी गाजे ॥१॥

बहुरूपी बहुगुणी बहुता काळाचा।
हरि-हर-ब्रह्मादिक देव सकळांचा।
युगानुयुगी आत्माराम आमुचा।
दास म्हणे महिमा न बोलवे वाचा ॥२॥

श्री रामाची आरती 3 – श्रीराम जयराम जय जय राम

श्रीराम जयराम जय जय राम
श्रीराम जयराम जय जय राम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम
आरती ओवाळू पाहू सुंदर घनश्याम ॥

श्रीराम जयराम जय जय राम
श्रीराम जयराम जय जय राम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम
आरती ओवाळू पाहू सुंदर घनश्याम ॥ धृ ॥

कनकाचे हाट करी धनुष्यबाण ।
कनकाचे हाट करी धनुष्यबाण ।
मारुती हा पुढे उभा हात जोडून ।
मारुती हा पुढे उभा हात जोडून ॥ १ ॥ राम ।

श्रीराम जयराम जय जय राम
आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम
आरती ओवाळू पाहू सुंदर घनश्याम ॥

भरत शत्रुघन दोघे चवर्‍या ढाळीती ।
भरत शत्रुघन दोघे चवर्‍या ढाळीती ।
सिंहासनी आरुढले जानकीपती ।
सिंहासनी आरुढले जानकीपती ॥ २ ॥ राम ।

श्रीराम जयराम जय जय राम
आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम
आरती ओवाळू पाहू सुंदर घनश्याम ॥

लक्षुमणाने सेवा केली रामचंद्राची ।
लक्षुमणाने सेवा केली रामचंद्राची ।
चौदा वर्षे आहार निद्रा नाही तयासी ।
चौदा वर्षे आहार निद्रा नाही तयासी ॥ ३ ॥ राम ।

श्रीराम जयराम जय जय राम
आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम
आरती ओवाळू पाहू सुंदर घनश्याम ॥

विष्णुदासनामा म्हणे मागणे हेची ।
आता मागणे हेची ।
विष्णुदासनामा म्हणे मागणे हेची ।
अखंडित सेवा घडो रामचंद्राची ।
अखंडित सेवा घडो रामचंद्राची ॥ ४ ॥ राम ।

श्रीराम जयराम जय जय राम
श्रीराम जयराम जय जय राम
आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम
आरती ओवाळू पाहू सुंदर घनश्याम ॥

श्री रामाची आरती 4 – त्रिभुवनमंडितमाळ गळां।

त्रिभुवनमंडितमाळ गळां।
आरती ओवाळूं पाहूं ब्रह्मपुतळा॥

श्रीराम जय राम जय जय राम।
आरती ओवाळूं पाहूं सुन्दर मेघश्यामा॥

ठकाराचे ठाण वारीं धनुष्यबाण।
मारुती सन्मुख उभा कर जोडून॥

श्रीराम जय राम जय जय राम।
आरती ओवाळूं पाहूं सुन्दर मेघश्यामा॥

भरत शत्रुघ्न दोघे चामर ढाळिती।
स्वर्गाहून देव पुष्पवृष्टि करिती॥

श्रीराम जय राम जय जय राम।
आरती ओवाळूं पाहूं सुन्दर मेघश्यामा॥

रत्नजडित हार वर्णू काय मुकुटी।
आरती ओवाळूं चौदां भुवनांच्या कोटी॥

श्री रामाची आरती 5 – श्रीरामचंद्राची आरती उत्कट साधुनि

श्रीरामचंद्राची आरती उत्कट साधुनि

उत्कट साधुनि शिळा सेतू बांधोनी ।
लिंगदेह-लंकापुरि विध्वंसूनी ॥

कामक्रोधादिक राक्षस मर्दूनी ।
देह-अहंभाव रावण निवटोनी ॥ १ ॥

जय एव जय देव निजबोधा रामा ।
परमार्थे आरती सद्भावें आरती परिपूर्णकामा ॥ध्रु० ॥

प्रथम सीताशुद्धी हनुमंत गेला ।
लंका दहन करुनी अखया मारिला ॥

मारिला जंबूमाळी बुवनीं त्राहाटीला ।
आनंदाची गुढी घेउनियां अला ॥ जय० ॥ २ ॥

निजबळें निजशक्ति सोडविली सीता ।
म्हणुनी येणें झालें आयोध्यें रघुनाथा ॥

आनंदें वोसंडे वैराग्य भरता ।
आरति घेउनि आली कौसल्या माता ॥ जय० ॥ ३ ॥

अनुहतवादित्रध्वनि गर्जति अपार ।
अठरा पद्मे वानर करिती भुभुःकार ॥

अयोध्येसी आले दशरथकुमार ।
नगरीं होत आहे आनंद थोर ॥ जय० ॥ ४ ॥

सहज सिंहासनीं राजा रघुवीर ।
सोहंभावें तया पूजा उपचार ।

सहजांची आरती वाद्यांचा गजर ।
माधवदासा स्वामी आठवे ना विसर ॥ जय० ॥ ५ ॥

5 श्री रामाची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Shri Ramachi Aarti (English Lyrics) Marathi –

Jai Dev Jai Dev Nijbodha Rama।
Paramarth Aarti, Sadbhav Aarti, Paripurna Kamaa।। Dhruv ।।

Swa-Swaruponmukh-Buddhi Vaidehi Neeli।
Dehatmakabhimaane Dashagriva Harili।
Shabdarup Maruti Ne Sachchudhi Anili।
Tav Charanambuji Yeun Varta Shruti Keli।
Jai Dev Jai Dev Nijbodha Rama।। 1 ।।

Utkat Sadhuni Shila Setu Bandhoni।
Lingadeh Lankapuri Vidhvansuni।
Kaamkrodhaadik Raakshas Marduni।
Deh Ahambhav Ravan Nivatoni।। 2 ।।

Pratham Sitaashodha Hanumant Gela।
Lanka Dahan Karuni Akhya Marila।
Marila Jambumaali Bhuvani Trahaatila।
Aanandachi Gudhi Gheuniya Aala।। 3 ।।

Nijbale Nijshakti Sodavili Sita।
Mhanuni Yene Zhale Ayodhye Ragunatha।
Aanande Osande Vairagya Bharata।
Aarti Gheuni Aali Kausalyamata।। 4 ।।

Anaahatdhvani Garjati Apaar।
Athara Padme Vanar Kariti Bhubhukar।
Ayodhyesi Aale Dasharathkumar।
Nagareen Hot Ahe Aanand Thor।। 5 ।।

Sahajsinghasani Raja Raghuvir।
So’hambhawe Taya Pooja Upchar।
Sahajanchi Aarti Wadyancha Gajar।
Madhavdas Swami Athave Na Visar।। 6 ।।

Shri Ramachi Aarti 2 – Jai Dev Jai Dev Aatmaya Rama

Jai Dev Jai Dev Aatmaya Rama।
Nigamagam Shodhita Na Kale Gunseema।।Dhruv।।

Nana Dehi Dev Ek Viraje।
Nana Natkalila Sundar Roop Saje।
Nana Teerthi Kshetri Abhinav Gati Maaje।
Agadh Mahima Pindabrahmandi Gaaje।।1।।

Bahurupi Bahuguni Bahuta Kalacha।
Hari-Har-Brahmaadik Dev Sakalacha।
Yuganuyugi Atmaaram Aamucha।
Daas Mhane Mahima Na Bolave Vacha।।2।।

Shri Ramachi Aarti 3 – Shriram Jayaram Jay Jay Ram

Shriram Jayaram Jay Jay Ram
Shriram Jayaram Jay Jay Ram

Aarti Owaalu Pahu Sundar Meghshyam
Aarti Owaalu Pahu Sundar Ghanashyam।

Shriram Jayaram Jay Jay Ram
Shriram Jayaram Jay Jay Ram
Aarti Owaalu Pahu Sundar Meghshyam
Aarti Owaalu Pahu Sundar Ghanashyam। Dhruv ।

Kanakaache Haat Kari Dhanushya Baan।
Kanakaache Haat Kari Dhanushya Baan।
Maruti Ha Pudhe Ubha Haat Jodun।
Maruti Ha Pudhe Ubha Haat Jodun।।1।। Ram ।

Shriram Jayaram Jay Jay Ram
Aarti Owaalu Pahu Sundar Meghshyam
Aarti Owaalu Pahu Sundar Ghanashyam।

Bharat Shatrughan Doghe Chavarya Dhaaliti।
Bharat Shatrughan Doghe Chavarya Dhaaliti।
Sinhasani Arudhale Janaki Pati।
Sinhasani Arudhale Janaki Pati।।2।। Ram ।

Shriram Jayaram Jay Jay Ram
Aarti Owaalu Pahu Sundar Meghshyam
Aarti Owaalu Pahu Sundar Ghanashyam।

Lakshumanane Seva Keli Ramchandraachi।
Lakshumanane Seva Keli Ramchandraachi।
Chauda Varashe Aahar Nidra Naahi Tyashi।
Chauda Varashe Aahar Nidra Naahi Tyashi।।3।। Ram ।

Shriram Jayaram Jay Jay Ram
Aarti Owaalu Pahu Sundar Meghshyam
Aarti Owaalu Pahu Sundar Ghanashyam।

Vishnudasnama Mhane Magane Hechi।
Ata Magane Hechi।
Vishnudasnama Mhane Magane Hechi।
Akhadit Seva Ghado Ramchandraachi।
Akhadit Seva Ghado Ramchandraachi।।4।। Ram ।

Shriram Jayaram Jay Jay Ram
Shriram Jayaram Jay Jay Ram
Aarti Owaalu Pahu Sundar Meghshyam
Aarti Owaalu Pahu Sundar Ghanashyam।

Shri Ramachi Aarti 4 – Tribhuvanmanditmaal Galan।

Tribhuvanmanditmaal Galan।
Aarti Owaalu Pahu Brahmaputala।

Shriram Jayaram Jay Jay Ram।
Aarti Owaalu Pahu Sundar Meghshyama।

Thakarache Thana Vaaree Dhanushya Baan।
Maruti Sanmukh Ubha Kar Jodun।

Shriram Jayaram Jay Jay Ram।
Aarti Owaalu Pahu Sundar Meghshyama।

Bharat Shatrughan Doghe Chaamar Dhaaliti।
Swargaahun Dev Pushpavrishti Kariti।

Shriram Jayaram Jay Jay Ram।
Aarti Owaalu Pahu Sundar Meghshyama।

Ratnajadit Haar Varnoo Kaay Mukuti।
Aarti Owaalu Chaudaan Bhuvanaanchya Koti।

Shri Ram Aarti 5 – Shri Ramchandra Aarti Utkat Sadhuni

Shri Ramchandra Aarti Utkat Sadhuni

Utkat sadhuni shila setu bandhoni.
Lingadeha-lankapuri vidhvansuni.

Kamakrodhadik rakshas marduni.
Deh-ahambhav Ravan nivatoni. (1)

Jay ev jay dev nijabodha Rama.
Paramarthe aarti sadbhaven aarti paripurnakama. (Dhruva)

Pratham Sitashuddhi Hanuman gela.
Lanka dahan karuni akhaya marila.

Marila Jambumali buvani trahatilela.
Anandachi gudhi gheuniyam ala. (2)

Nijbale nijashakti sodavili Sita.
Mhanuni yenem jhalen Ayodhya Raghunatha.

Ananden vosande vairagya Bharata.
Aarti gheuni ali Kausalya mata. (3)

Anuhatvaditradhvani garjati apar.
Athara padme vanar kariti bhubhukar.

Ayodhyesi ale Dasharathakumar.
Nagrin hot ahe anand thora. (4)

Sahaj sinhasani raja Raghuvir.
Sohambhaven taya pujan upachar.

Sahajanchi aarti vadyancha gajar.
Madhavdasa swami athave na visar. (5)

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

चालीसा संग्रह देखे – लिक

स्त्रोत संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment