श्री नित्यानंद राया आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
3.5/5 - (2 votes)

श्री नित्यानंद राया आरती मराठी –

जय जय आरती नित्यानंद राया। सगुणारूपी गोबिंदा।।
प्रथमा दत्तघेसी। द्वितीया श्रीपाद होसी।
तृतीथा नरहरी बनसी त्या गाणगानुरी लिला दाबीसी ।।
जय जय

महाडीक प्रभू तु होसी । अक्कलकोट स्वामी बनसी।
शिर्डी साईनाथ होसी । त्या गणेशपूरी तू वससी ।।
जय जय

वो ऐसे अनेक रूप घेसी। त्या कनकवळी भालचंद्र होसी ।
त्या शेगावी गजानन होसी । त्या बाळांना बहू आवडी ।
त्या बाळांच्या इच्छा पुरविशी।
जय जय

पावना शंभो, पतीत पावना शंभो,
ये रं वनमाळी सावळ्या, नारायणा हुरी,या भक्तजना सांभाळी
सावळया थेरं वनमाळीपावना
पावना दत्ता दत्ता दत्ता पावना दत्ता,पावना दत्ता पतित
पावना दत्ता
वंदीला बोलो, आज्ञा वंदीला बोलो
वो भजे राजे गोविंद, भजे राजे गोविंद

Shri Nityananda Raya Ji Ki Aarti (English Lyrics) –

Jay Jay Aarti Nityanand Raya. Sagunaroopi Govinda.
Prathama Dattaghesi. Dvitia Shripad Hosi.
Tritiya Narhari Banshi, Tya Ganaganuri Lila Dabisi.
Jay Jay.

Mahadik Prabhu Tu Hosi. Akkalkot Swami Banshi.
Shirdi Sai Nath Hosi. Tya Ganeshpuri Tu Vasasi.
Jay Jay.

Wo aise anek roop Ghesi. Tya Kanakvali Bhalchandra Hosi.
Tya Shegaon Gajanan Hosi. Tya Balanna Bahu Avadi.
Tya Balanchya Iccha Purvishi.
Jay Jay.

Pavana Shambho, Patit Pavana Shambho,
Ye Ranwamali Savalya, Narayana Huri, Ya Bhaktajana Sambhali
Savalya Theram Ranwamali Pavana
Pavana Datta Datta Datta Pavana Datta, Pavana Datta Patit

Pavana Datta
Vandila Bolo, Ajna Vandila Bolo
Wo Bhaje Raj Govind, Bhaje Raj Govind.

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

चालीसा संग्रह देखे – लिक

स्त्रोत संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment