ज्ञानराजा महाकैवल्यतेजा आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

ज्ञानराजा महाकैवल्यतेजा आरती मराठी –

आरती ज्ञानराजा ॥
महाकैवल्यतेजा ॥
सेविती साधुसंत ॥
मनु वेधला माझा ॥ ध्रु० ॥

लोपलें ज्ञान जगीं ॥
त नेणती कोणी ॥
अवतार पांडुरंग ॥
नाम ठेविलें ज्ञानी ॥ १ ॥

कनकांचे ताट करीं ॥
उभ्या गोपिका नारी ॥
नारद तुंबरु हो ॥
साम गायन करी॥ २ ॥

प्रगट गुह्य बोले ॥
विश्व ब्रह्मची केलें ॥
रामा जनार्दनीं ॥
पायीं ठकचि ठेलें ॥ ३ ॥

ज्ञानराजा महाकैवल्यतेजा आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Gyan Raja Aarti (English Lyrics) Marathi –

Aarti Gyanraja,
Mahakaivalyateja,
Seviti sadhusant,
Manu vedhla mazha. Dhruva.

Loplen Gyan jagin,
Ta neneti koni,
Avtaar Pandurang,
Naam thevilen gyani. 1.

Kanakancha tata karin,
Ubhya Gopika nari,
Narad Tumbaru ho,
Sam gaan kari. 2.

Prgat guhya bole,
Vishwa Brahmachi kel,
Rama Janardani,
Payin thakachi thel. 3.

https://shriaarti.in/

ज्ञानराजा महाकैवल्यतेजा आरती का भावार्थ English & मराठी –

“Aarti Gyanraja, Mahakaivalyateja, Seviti sadhusant, Manu vedhla mazha. Dhruva.”

Translation:
“Aarti Gyanraja: The divine light of knowledge. Mahakaivalyateja: The radiant brilliance of supreme liberation. Seviti sadhusant: Worshipped by virtuous saints. Manu vedhla mazha: The mind is enlightened. Dhruva: Firmly established.”

“Loplen Gyan jagin, Ta neneti koni, Avtaar Pandurang, Naam thevilen gyani. 1.”

Translation:
“Loplen Gyan jagin: Knowledge is revealed. Ta neneti koni: No one can comprehend it. Avtaar Pandurang: Incarnation of Pandurang (a form of Lord Vishnu). Naam thevilen gyani: Wise ones chant His name.”

“Kanakancha tata karin, Ubhya Gopika nari, Narad Tumbaru ho, Sam gaan kari. 2.”

Translation:
“Kanakancha tata karin: He holds a golden staff. Ubhya Gopika nari: Both the Gopikas (cowherd women) adore Him. Narad Tumbaru ho: Narada and Tumburu (celestial musicians) sing in praise. Sam gaan kari: They all sing together.”

“Prgat guhya bole, Vishwa Brahmachi kel, Rama Janardani, Payin thakachi thel. 3.”

Translation:
“Prgat guhya bole: The secret is revealed through words. Vishwa Brahmachi kel: The divine play of the Universal Supreme Being. Rama Janardani: Lord Rama, the sustainer of the universe. Payin thakachi thel: His feet are the ultimate refuge.”

ज्ञानराजा महाकैवल्यतेजा आरती का भावार्थ मराठी –

“आरती ज्ञानराजा, महाकैवल्यतेजा, सेविती साधुसंत, मनु वेधला माझा. ध्रुवा.”

भाषांतर:
“आरती ज्ञानराजा: ज्ञानाचा दिव्य प्रकाश. महाकैवल्यतेज: परम मुक्तीचे तेजस्वी तेज. सेविती साधुसंत: सद्गुरु संतांनी पूजलेली. मनु वेधला माझा: मन ज्ञानी आहे. ध्रुव: दृढपणे स्थापित.”

“लोपलें ज्ञान जगीं, तै नेनेति कोणी, अवतार पांडुरंग, नाम ठेविलें ज्ञानी । ॥”

भाषांतर:
“लोपलें ज्ञान जगीन: ज्ञान प्रगट झालें. ता नेनेति कोनि: ते कोणीही समजू शकत नाही. अवतार पांडुरंग: पांडुरंगाचा अवतार (भगवान विष्णूचे एक रूप). नाम ठेविलें ज्ञानी: ज्ञानी त्याचे नाम जपतात.”

“कनकांचा तता करीन, उभा गोपिका नारी, नारद तुंबरू हो, सम गं करी । ॥”

भाषांतर:
“कनकांचा तता करीन: त्याच्याकडे सोन्याची काठी आहे. उभ्या गोपिका नारी: दोन्ही गोपिका (गोपाळ स्त्रिया) त्याची पूजा करतात. नारद तुंबरू हो: नारद आणि तुंबरू (आकाशीय संगीतकार) स्तुती करतात. साम गान करी: ते सर्व एकत्र गातात.”

“प्रगत गुह्य बोले, विश्व ब्रह्मचि केल, रामा जनार्दनी, पायीं ठकाचि थेल। ॥”

भाषांतर:
“प्रगट गुह्य बोले: रहस्य शब्दांतून प्रकट होते. विश्व ब्रह्मचि केल: वैश्विक परमात्म्याचे दैवी खेळ. राम जनार्दनी: विश्वाचे पालनपोषण करणारा भगवान राम. पायीं ठकाची थेल: त्याचे चरण अंतिम आश्रय आहेत.”

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment