🪔 कापुराची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

कापुराची आरती मराठी –

कापुराची वात ओवाळू तुजला ||
देहभाव अहंकार सहज जाळीला ||धृ||

दया क्षमा शांति उजळल्या ज्योति ||
स्वयंप्रकाशात तुझी देखियली मुर्ती ||१||

मी तु पण काजळ काजळी गेली ||
देवी माते तुझ्या पायी अर्पियली ||२||

आनंदाने भावे कर्पुर आरत केली ||
पंचतत्व भाव तुझ्या पायी ओवाळीली ||३||

कापुराची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

kapurachi Aarti (English Lyrics) Marathi –

Kapuraachi vaat ovaalu tujhla ||
Dehabhaav ahankaar sahaj jaalila ||Dhruv||

Daya kshama shaanti ujalalya jyoti ||
Swayamprakaashaat tujhi dekhiyali murtee ||1||

Mi tu pan kaajal kaajali geli ||
Devi maate tujhya paayi arpiyali ||2||

Aanandaane bhaave karpur aarat keli ||
Panchatattva bhaav tujhya paayi ovaalili ||3||

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

चालीसा संग्रह देखे – लिक

स्त्रोत संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment