🪔 श्री हरतालिकेची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

श्री हरतालिकेची आरती मराठी –

जय देवी हरितालिके।
सखी पार्वती अंबिके ॥
आरती ओवाळीते ।
ज्ञानदीप कळिके ॥ धृ ॥

हर अर्धांगी वससी ।
जासी यज्ञा माहेरासी ॥
तेथे अपमान पावसी ।
यज्ञकुंडी गुप्त होसी ॥ जय. १ ॥

रिघसी हिमाद्रिच्या पोटी ।
कन्या होसी तूं गोमटी ॥
उग्र तपश्चर्या मोठी।
आचरसी उठाउठी ॥ जय.॥ २ ॥

तपपंचाग्निसाधने ।
धुम्रपाने अघोवदने ।
केली बहु उपोषणे ॥
शुंभ भ्रताराकारणें ॥जय. ॥ ३ ॥

लीला दाखविसी दृष्टी ।
हे व्रत करिसी लोकांसाठी ॥
पुन्हा वरिसी धूर्जटी ।
मज रक्षावे संकटी ॥ जय. ॥ ४ ॥

काय वर्णू तव गुण ।
अल्पमती नारायण ॥
माते दाखवी चरण ।
चुकवावे जन्म मरण ॥ जय देवी ॥ ५ ॥

श्री हरतालिकेची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

 Haritalika Aarti (English Lyrics) Marathi –

Jai Devi Haritalike.
Sakhi Parvati Ambike.
Aarti Ovalite.
Gnyandeep Kalike. Dhruv.

Har ardhangi vasasi.
Jasi yajna maherasi.
Tethe apaman pavasi.
Yajnakundi gupt hosi. Jai. 1.

Righasi Himadrichya poti.
Kanya hosi tu Gomati.
Ugr tapascharya moti.
Acharsi uthauthi. Jai. 2.

Tappanchagnisadhane.
Dhumrapane aghovadhane.
Keli bahu uposhane.
Shumbh bhratarakarane. Jai. 3.

Leela dakhavisi drishti.
He vrat karisi lokansathi.
Punha varisi Dhoorjati.
Maj rakshave sankati. Jai. 4.

Kay varnu tava gun.
Alpamati Narayan.
Mate dakhavi charan.
Chukvave janma maran. Jai Devi. 5.

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

चालीसा संग्रह देखे – लिक

स्त्रोत संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment