🪔 कुबेराची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

कुबेराची आरती मराठी –

जय देवा, जय देवा, जय कुबेरेश्वरा ।
तुमच्या कृपे आम्हा मिळे ऐश्वर्या ॥धृ॥

ऐश्वर्याची तू देवता अससी ।
भरपूर संपत्ती आम्हासी देशी ॥ १ ॥
जय देवा, जय देवा, जय कुबेरेश्वरा ।
तुमच्या कृपे आम्हा मिळे ऐश्वर्या ॥

ऐश्वयीचा उपयोग सत्कारणी होवू देशी ।
ऐशी बुद्धी तू आम्हासी देशी ॥ २ ॥
जय देवा, जय देवा, जय कुबेरेश्वरा ।
तुमच्या कृपे आम्हा मिळे ऐश्वर्या ॥

अहंकाराची बाधा न होवू देशी ।
कृपादृष्टी तुझी आम्हावरी ठेवीशी ॥ ३ ॥
जय देवा, जय देवा, जय कुबेरेश्वरा ।
तुमच्या कृपे आम्हा मिळे ऐश्वर्या ॥

Kuber Aarti (English Lyrics) Marathi –

Jai Deva, Jai Deva, Jai Kubereshwara.
Tumchya kripya amha mile aishwarya. Dhru.

Aishwarya chi tu devata asasi.
Bharpoor sampatti amhasi deshi. 1.
Jai Deva, Jai Deva, Jai Kubereshwara.
Tumchya kripya amha mile aishwarya.

Aishwaryacha upayog satkarni hovu deshi.
Aishi buddhi tu amhasi deshi. 2.
Jai Deva, Jai Deva, Jai Kubereshwara.
Tumchya kripya amha mile aishwarya.

Ahankarachi badha na hovu deshi.
Kripa drishti tuzhi amhavari thevishi. 3.
Jai Deva, Jai Deva, Jai Kubereshwara.
Tumchya kripya amha mile aishwarya.

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

चालीसा संग्रह देखे – लिक

स्त्रोत संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment