🪔4 गौरीची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

गौरीची आरती मराठी –

1. मंगळागौरीची आरती – जय देवी मंगळागौरी

जय देवी मंगळागौरी ॥
ओवाळीन सोनियाताटी ॥
रत्नांचे दिवे ॥
माणिकांच्या वाती ॥
हिरेया मोती ज्योती ॥ ध्रु० ॥

मंगळमूर्ती उपजली कार्या ॥
प्रसन्न झाली अल्पायुषी ॥
राया तिष्ठली राजबाळी ॥
अहेवपण द्यावया ॥ जय ० ॥ १ ॥

पूजेला ग आणिती जाईच्या कळ्या ॥
सोळा तिकटी सोळा दूर्वा ॥
सोळा परीची पत्री ॥
जाई जुई आबुल्या शेवंतू नागचांफे ॥ ध्रु० ॥

पारिजातकें मनोहरे ॥
गोकर्ण महाफुले ॥
नंदेटें तगरें ॥
पूजेला ग आणिली ॥ जय० ॥ २ ॥

साळीचे तांदूळ मुगाची डाळ ॥
अळणी खिचडी रांधिती नार ॥
आपुल्या पतीलागी सेवा करिती फार ॥ जय० ॥ ३ ॥

डुमडुमे डुमडुमे वाजंत्रे वाजती ॥
कळावी कांकणे हाती शोभाती ॥
शोभती बाजुबंद ॥
कानी कापांचे गबे ॥
ल्यायिली अंबा शोभे ॥ जय० ॥ ४ ॥

न्हाउनी माखुनी मौनी बैसली ॥
पाटावाची चोळी क्षीरोदक नेसली ॥
स्वच्छ बहुत हो‍उनी ॥
अंबा पूजूं बैसली ॥ जय० ॥ ५ ॥

सोनियाचे ताटी ॥
घातिल्या आता ॥
नैवेद्य षड्रसपक्वान्ने ॥
ताटी भरा मोदे जय० ॥ ६ ॥

लवलाहे तिघे काशी निघाली ॥
माऊली मंगळागौरी भिजवू विसरली ॥
मागुती परतुनिया आली ॥
अंबा स्वयंभू देखिली ॥
देऊळ सोनियांचे ॥
खांब हिरेयांचे ॥
वरती कळस मोतियांचा ॥ जय० ॥ ७ ॥

2. ज्येष्ठा गौरीची आरती – नेसली जरी तारी चोळी बदामी लेली काजळ

नेसली जरी तारी चोळी बदामी लेली काजळ, कुंकू लेली
नाकी मोरली लेली लक्ष्मी माय आली

ओवाळीत कापुरान भक्त प्रसन्न झाली
सोन्याच्या पाऊलान लक्ष्मी माय आली ||1||

कंबरी करदुडा रवी भजन वेडा वेणीवरी नागफडा
पुसी भक्तांचा वाडा लक्ष्मी माय आली
ओवाळीत कापुरान भक्त प्रसन्न झाली
सोन्याच्या पाऊलान लक्ष्मी माय आली ||2||

कंगणी कुसरी बांगडी नागमोडी वाक्या दंडावरी
स्वारी हस्त उभी दारी लक्ष्मी माय आली
ओवाळीत कापुरान भक्त प्रसन्न झाली
सोन्याच्या पाऊलान लक्ष्मी माय आली ||3||

साळी डाळीच्या माता भरीत्या रासी
राबत्या तिच्या दासी लक्ष्मी माय आली
ओवाळीत कापुरान भक्त प्रसन्न झाली
सोन्याच्या पाऊलान लक्ष्मी माय आली ||4||

पायी पैंजण हिंडती चारी कोण
तानी पारडी माता खेळती बाळ लक्ष्मी माय आली
ओवाळीत कापुरान भक्त प्रसन्न झाली
सोन्याच्या पाऊलान लक्ष्मी माय आली ||5||

देव घराशी येता माता भक्षिशी भात
सूर्याचे तेज पाक देतो धन्याला भाक लक्ष्मी माय आली
ओवाळीत कापुरान भक्त प्रसन्न झाली
सोन्याच्या पाऊलान लक्ष्मी माय आली ||6||

3. गौरीची आरती – भाद्रपद शुद्ध सप्तमीस प्रतिष्ठा, अनुराधा नक्षत्र ज्येष्ठा श्रेष्ठा ।

भाद्रपद शुद्ध सप्तमीस प्रतिष्ठा
अनुराधा नक्षत्र ज्येष्ठा श्रेष्ठा
गणेशा सहित गौरी धनिष्ठा
बैसली येउनि सकळिया निष्ठा ||१||

जयदेव जयदेव जय महालक्ष्मी, श्रीमहालक्ष्मी,
कृपा करुनी आली तू महालक्ष्मी जयदेव जयदेव ।। धृ।।

ज्येष्ठा नक्षत्र पुजेचा महिमा
षडरस पक्वान्ने होती सुखधामा
सुवासिनी ब्राह्मण अर्पुनी निजनेमा
तुझे आशीर्वादे सकलही धामा ।।२।।

जयदेव जयदेव जय महालक्ष्मी, श्रीमहालक्ष्मी,
कृपा करुनी आली तू महालक्ष्मी जयदेव जयदेव ।। धृ।।

उत्थापन मूळावर होता अगजाई
वर देती झाली देवी विप्राचे गृही
रुद्र विश्वनाथ भक्ताचे ठायी
वर देती झाली देवी सकळांचे गृही ।।३।।

जयदेव जयदेव जय महालक्ष्मी, श्रीमहालक्ष्मी,
कृपा करुनी आली तू महालक्ष्मी जयदेव जयदेव ।। धृ।।

4. आरती जेष्ठा-कनिष्ठा गौरी ची – जय देवी जय देवी महालक्ष्मी माता, जेष्ठा कनिष्ठा गौरी अंबा जगत्राता

जय देवी जय देवी महालक्ष्मी माता
जेष्ठा कनिष्ठा गौरी अंबा जगत्राता ||धृ||

भाद्रपद शुद्ध सप्तमी आवाहन करिती,
मनी जन आतूर होऊनी स्वागत तव करिती,
अनुराधा नक्षत्री आगमन हे असती,
तीन दिन उत्सवी मनी आनंदा भरती..जय देवी जय देवी.
जय देवी जय देवी महालक्ष्मी माता
जेष्ठा कनिष्ठा गौरी अंबा जगत्राता ||१||

दुजे दिनी प्रभात समयी पाहुणचार करिती,
आरंभूनी तव पूजा फराळ अर्पिती,
जेष्ठा नक्षत्री मग महापूजा करिती,
नैवेद्य अर्पूनी गाऊ तव आरती..जय देवी जय देवी.
जय देवी जय देवी महालक्ष्मी माता
जेष्ठा कनिष्ठा गौरी अंबा जगत्राता ||२||

जेष्ठा कनिष्ठा गौरी आसनी स्थिर झाली ,
पिलवंडा सहित ही प्रेमे सुतविली,
विविध पुष्पे वस्त्रमाळ हे भूषण,
आघाडा दुर्वा ऐसे अन्य आभूषण. जय देवी जय देवी.
जय देवी जय देवी महालक्ष्मी माता
जेष्ठा कनिष्ठा गौरी अंबा जगत्राता ||३||

तिसरे दिवशी मुळ नक्षत्री पूजा,
खिर पोळी नैवेद्य अर्पूया गिरीजा,
गाऊनी आरती करूनी निर्माल्य गाठी,
लक्ष्मी रूपे पोवती घालिती मग कंठी..जय देवी जय देवी.
जय देवी जय देवी महालक्ष्मी माता
जेष्ठा कनिष्ठा गौरी अंबा जगत्राता ||४||

ऐसा उत्सव जेथे होतो प्रति वर्षी,
परिवारासहित ही पूजा अतिहर्षी,
सुवासिनी मग कुंकुमार्चन करिती ,
कथितो संजय सुखाचे योजन हेची..जय देवी जय देवी.
जय देवी जय देवी महालक्ष्मी माता
जेष्ठा कनिष्ठा गौरी अंबा जगत्राता ||५ ||

Gauri Aarti (English Lyrics) Marathi –

1. Mangalagauri Aarti – Jai Devi Mangalagauri

Jai Devi Mangalagauri,
Ovalini soniyatati.
Ratnache dive,
Manikanchya vati.
Hireya moti jyoti. Dhru.

Mangalmurti upajali karya,
Prasanna zhali alpayushi.
Raya tishthali rajabali,
Ahevan dyavaya. Jai 0. 1.

Pujela ga aniti jayicha kalya,
Sola tikati sola durva.
Sola parichi patri,
Jayi jui abulya shevantu nagachamfe. Dhru.

Parijataken manohare,
Gokarna mahaphule.
Nandeten tagaren,
Pujela ga anili. Jai 0. 2.

Saliche tandula mugachi dal,
Alaniche khicadi randhiti nar.
Apulya patilagi seva kariti phar. Jai 0. 3.

Dumadume dumadume vajantre vajati,
Kalavi kankane hati shobhati.
Shobhati bajuband,
Kani kapanche gabe.
Lyayili amba shobe. Jai 0. 4.

Nhauni makhuni mauni baisali,
Patavachi choli kshirodak nesali.
Swachha bahute houni,
Amba pujuni baisali. Jai 0. 5.

Soniache tati,
Ghatilya ata.
Naivedya shadraspakvanna,
Tati bhara mode. Jai 0. 6.

Lavalahe tighe kashi nighali,
Maouli mangalagauri bhijavu visarali.
Maguti paratuniya ali,
Amba swayambhu dekhili.
Deula soniyache,
Khamba hireyache.
Varati kalasa motiyache. Jai 0. 7.

2. Jyeshtha Gauri Aarti – Nesli jari tari choli badami leli kajal

Nesli jari tari choli badami leli kajal, kunku leli.
Naki morli leli lakshmi may aali.

Ovalit kapuran bhakt prasanna zhali.
Sonyacha paoulan lakshmi may aali. 1.

Kambari karaduda ravi bhajan vedha venivari nagphada.
Pusi bhaktancha vada lakshmi may aali.
Ovalit kapuran bhakt prasanna zhali.
Sonyacha paoulan lakshmi may aali. 2.

Kangani kusari bangadi nagmodi vakya dandavari.
Swari hast ubhi dari lakshmi may aali.
Ovalit kapuran bhakt prasanna zhali.
Sonyacha paoulan lakshmi may aali. 3.

Salichya dalichya mata bharitya rasi.
Rabatya tichya dassi lakshmi may aali.
Ovalit kapuran bhakt prasanna zhali.
Sonyacha paoulan lakshmi may aali. 4.

Payi painjan hindati chari kon.
Tani paradi mata khelati bal lakshmi may aali.
Ovalit kapuran bhakt prasanna zhali.
Sonyacha paoulan lakshmi may aali. 5.

Dev gharashi yeta mata bhakshishi bhat.
Suryache tej pak deto dhanyala bhak lakshmi may aali.
Ovalit kapuran bhakt prasanna zhali.
Sonyacha paoulan lakshmi may aali. 6.

3. Gauri Aarti – Bhadrapad Shuddha Saptami’s Pratishtha, Anuradha Nakshatra Jyeshtha Shreshtha

Bhadrapad Shuddha Saptami’s Pratishtha,
Anuradha Nakshatra Jyeshtha Shreshtha,
Ganesha sahit Gauri Dhanishtha,
Baisali yeuni sakaliya nishtha. 1.

Jai Dev Jai Dev Jai Mahalakshmi, Shri Mahalakshmi,
Kripa karuni aali tu Mahalakshmi Jai Dev Jai Dev. Dhru.

Jyeshtha Nakshatra pujecha mahima,
Shadrasa pakvanna hoti sukhadham.
Suvasini Brahman arpuni nijanema,
Tujhe ashirwade sakalhi dhama. 2.

Jai Dev Jai Dev Jai Mahalakshmi, Shri Mahalakshmi,
Kripa karuni aali tu Mahalakshmi Jai Dev Jai Dev. Dhru.

Utthanpan moolawar hota agajai,
Var deti zhali Devi viprache grihi.
Rudra Vishwanath bhaktache thayi,
Var deti zhali Devi sakalanche grihi. 3.

Jai Dev Jai Dev Jai Mahalakshmi, Shri Mahalakshmi,
Kripa karuni aali tu Mahalakshmi Jai Dev Jai Dev. Dhru.

4. Aarti Jyeshtha-Kanishtha Gauri Chi – Jai Devi Jai Devi Mahalakshmi Mata, Jyeshtha Kanishtha Gauri Amba Jagatrata

Jai Devi Jai Devi Mahalakshmi Mata,
Jyeshtha Kanishtha Gauri Amba Jagatrata. Dhru.

Bhadrapad Shuddha Saptami aavahan kariti,
Mani jan atur honi swagat tava kariti.
Anuradha Nakshatri aagaman he asati,
Tin din utsavi mani ananda bhariti. Jai Devi Jai Devi.
Jai Devi Jai Devi Mahalakshmi Mata,
Jyeshtha Kanishtha Gauri Amba Jagatrata. 1.

Duje dini prabhat samayi pahunchara kariti,
Aarambhuni tava puja faral arpiti.
Jyeshtha Nakshatri mag Mahapuja kariti,
Naivedya arpuni gau tava aarati. Jai Devi Jai Devi.
Jai Devi Jai Devi Mahalakshmi Mata,
Jyeshtha Kanishtha Gauri Amba Jagatrata. 2.

Jyeshtha Kanishtha Gauri asani sthira zhali,
Pilvanda sahit hi preme sutavili.
Vividh pushpe vastramala he bhushan,
Aghada durva aise anya abhushan. Jai Devi Jai Devi.
Jai Devi Jai Devi Mahalakshmi Mata,
Jyeshtha Kanishtha Gauri Amba Jagatrata. 3.

Tisare divashi mul Nakshatri puja,
Khira poli naivedya arpuya girija.
Gauni aarati karuni nirmalya gathi,
Lakshmi rupe povati ghalthi mag kanthi. Jai Devi Jai Devi.
Jai Devi Jai Devi Mahalakshmi Mata,
Jyeshtha Kanishtha Gauri Amba Jagatrata. 4.

Aisa utsav jethe hoto prati varshee,
Parivarasahit hi puja atihrshee.
Suvasini mag kunkumarachana kariti,
Kathito Sanjay sukache yojan hechi. Jai Devi Jai Devi.
Jai Devi Jai Devi Mahalakshmi Mata,
Jyeshtha Kanishtha Gauri Amba Jagatrata. 5.

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

चालीसा संग्रह देखे – लिक

स्त्रोत संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment