नाना परिमळ दुर्वा शेंदूर शमिपत्रें आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

नाना परिमळ दुर्वा शेंदूर शमिपत्रें आरती मराठी –

नानापरिमळ दुर्वा शेंदूर शमिपत्रें ।
लाडू मोद्क अन्ने परिपूरित पात्रें ।।
ऎसे पूजन केल्या बीजाक्षरमंत्रे ।
अष्टहि सिद्धी नवनिधी देसी क्षणमात्रें ।। १ ।।

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ।
तुझे गुण वर्णाया मज कैची स्फ़ूर्ती ।। धृ. ।।

तुझे ध्यान निरंतर जे कोणी करिती ।
त्यांची सकलही पापे विघ्नेंही हरती ।।
वाजी वारण शिबिका सेवक सुत युवती ।
सर्वहि पावती अंती भवसागर तरती ।। २ ।।

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ।
तुझे गुण वर्णाया मज कैची स्फ़ूर्ती ।। धृ. ।।

शरणांगत सर्वस्वें भजती तव चरणी ।
कीर्ती तयांची राहे जोवर शशितरणि ।।
त्रैलोक्यी ते विजयी अदभूत हे करणी ।
गोसावीनंदन रत नामस्मरणी ।। ३ ।।

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ।
तुझे गुण वर्णाया मज कैची स्फ़ूर्ती ।। धृ. ।।

नाना परिमळ दुर्वा शेंदूर शमिपत्रें आरती

Nana Parimala Durva in marathi Aarti (English Lyrics) –

Nana Parimala Durva in english
Nana parimal durva shendur shamipatre |
Ladoo modak anne paripoorit patre ||
Aise poojan kelya beejakshar mantre |
Ashtahi siddhi navnidhi desi kshanmatre ||1||

Jai dev jai dev jai mangal murti |
Tujhe gun varnaya maj kaichi spoorti ||

Tujhe dhyan nirntar je koni karite |
Tyanchi sakalhi pape vignehi harati ||
Vaji varan shibika sevak sut yuvati|
Sarvahi pahuni anti bhavasagar tarati ||2||

Jai dev jai dev jai mangal murti |
Tujhe gun varnaya maj kaichi spoorti ||

Sharanagat sarvasve bhajati tav charni |
Kirti tayachi rahe jovari shashitarani ||
Trailokyi te vijayee adbhuta te karan i|
Gosavinandan rat namsmarani ||3||

Jai dev jai dev jai mangal murti |
Tujhe gun varnaya maj kaichi spoorti ||

श्री गणेश आरती,
नाना परिमळ दुर्वा शेंदूर शमिपत्रें आरती

नाना परिमळ दुर्वा शेंदूर शमिपत्रें आरती भावार्थ मराठी –

नानापरिमळ दुर्वा शेंदूर शमिपत्रें – या ओळीत म्हणजे देवाची पूजा करण्यासाठी दुर्वा, शेंदूर आणि शमीपत्रे या विविध पदार्थांचा उपयोग करणे.

लाडू मोदक अन्ने परिपूरित पात्रें – या ओळीत देवाच्या पूजनासाठी लाडू, मोदक आणि अन्न याचा उपयोग करणे.

ऎसे पूजन केल्या बीजाक्षरमंत्रे – या ओळीत बीजाक्षरमंत्राचा जाप करणे.

अष्टहि सिद्धी नवनिधी देसी क्षणमात्रें – या ओळीत देवाच्या पूजनासाठी अष्टसिद्धी आणि नवनिधी संपादने होते आणि ते क्षणात घडतात.

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती – या ओळीत हे मंत्र देवाच्या स्तुतीसाठी वापरले जाते.

तुझे गुण वर्णाया मज कैची स्फ़ूर्ती – या ओळीत देवाच्या गुणांचे स्तुती केले जाते.

तुझे ध्यान निरंतर जे कोणी करिती: भक्त आरती करण्याच्या दरम्यान त्याचा ध्यान आणि आशीर्वाद आरती करताना सर्व कामांसाठी लागू होतो.

वाजी वारण शिबिका सेवक सुत युवती: शंभू राजा असणारे शिवाचे सेवक, सुत आणि युवती शुभ्रंगी आरती करतात.

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती: आरती करताना भक्तांनी देवाचे जय आणि मंगलमय भविष्य यशस्वी होण्याची आशा व्यक्त करतात.

शरणांगत सर्वस्वें भजती तव चरणी – तुझ्या चरणांना शरण जाणवी त्यांचं सर्व धन तुझ्या भक्तीत आहे.

कीर्ती तयांची राहे जोवर शशितरणि – तुझी शोभा सूर्याच्या रविकिरणांसारखी दिसते, आणि ती अविरत राहावी त्यांच्या दृष्टीसमोर.

त्रैलोक्यी ते विजयी अदभूत हे करणी – तुझे कृपाकार्य अद्भुत आहे, ते सगळ्यांच्या जीवनात विजयी होऊ द्यावे आणि त्रैलोक्यात स्थान वाटवू द्यावे.

गोसावीनंदन रत नामस्मरणी – तुझे भक्त गोसावीं तुझं नाम स्मरण करतात आणि त्यांचे हृदय संतुष्ट होते.

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती – हे देवा, तुझी जय हो, तुझी जय हो, तुझी मंगलमय मूर्ती जय हो.

तुझे गुण वर्णाया मज कैची स्फ़ूर्ती – तुझे गुण वर्णन करणे माझे काही नाही, माझं संचार ज्योतींच्या समान चमकतो.

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment