🪔 सत्राणे उड्डाणे आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

सत्राणे उड्डाणे आरती मराठी –

श्रीमारुतीची आरती सत्राणें उड्डाणें

सत्राणें उड्डाणें हुंकार वदनीं ।
करि डळमळ भूमंडळ सिंधूजळ गगनीं ॥
गडबडिलें ब्रह्मांड धाकें त्रिभुवनीं ।
सुरवर नर निशाचर त्यां झाल्या पळणी ॥ १ ॥
जय देव जय देव जय हनुमंता ।
तुमचे नि प्रसादें न भीं कृतांता ॥ ध्रु० ॥

दुमदुमिलीं पाताळें उठिला प्रतिशब्द ।
थरथरला धरणीधर मानीला खेद ॥
कडकडिले पर्वत उड्डगण उच्छेद ॥
रामीं रामदासा शक्तीचा बोध ॥ जय देव० ॥ २ ॥

सत्राणे उड्डाणे आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Satrane Uddane Maruti Aarti (English Lyrics) –

Shreemarutichi Aarti Satrane Uddane

Satrane Uddane hunkar vadani,
Kari dalamal bhoomandal sindhujal gagni.
Gadbadilen brahmand dhaken tribhuvani,
Survar nar nishachar tyan jhalya palani. ||1||

Jay Dev Jay Dev Jay Hanumanta,
Tumche ni prasaden na bhin kritanta. Dhruv ||

Dum dumili patalene uthila pratishabd,
Thartharla dharanidhar manila khed.
Kadakdile parvat uddagan uchhed.
Rami Ramdasa shakticha bodh. Jay Dev ||2||

https://shriaarti.in/

सत्राणे उड्डाणे आरती का भावार्थ मराठी –

श्रीमारुतीची आरती सत्रे उड्डाणें – भगवान मारुती (हनुमान) च्या हवाई उड्डाणांची या स्तोत्रातून स्तुती केली आहे.

सत्रें उड्डाणें हुंकार वदनीं – गर्जना उड्डाणांच्या आवाजाने,

करि डळमळ भूमंडळ सिंधूजळ गगनीं – त्याचे हात थरथरत, पृथ्वी, महासागर आणि आकाश थरथरतात,

गड्बडिलें ब्रह्मांड धाकें त्रिभुवनीं – वैश्विक समतोल बिघडवणे आणि तिन्ही लोकांमध्ये उलथापालथ घडवणे,

सुरवर नर निशाचर त्यां खेळणी – देव, मानव आणि दानव त्याच्या दैवी उपस्थितीने थरथर कापतात.

जय देव जय देव जय हनुमंता – भगवान हनुमानाचा विजय असो!

तुमचे नि प्रसादें न भीं कृतांता – तुमचे दैवी आशीर्वाद पूर्णपणे समजून घेण्यास आम्ही सक्षम नाही.

दुमदुमिलीं पाताळें उठिला प्रतिशब्द – ढोल-ताशांचा आवाज भूतकाळात घुमतो,

थरथरला धरणीधर मानीला खेद – संकटात पृथ्वीचा थरकाप उडवणे.

कडकडिले पर्वत उड्गण उच्छेद – पर्वत आणि उडणारे प्राणी घाबरले.

रामीं रामदासा शक्तीचा बोध – रामदास (भक्त) ला रामाच्या सामर्थ्याची जाणीव होते.

जय देव – भगवान हनुमानाचा जय !

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment