🪔दुर्गे दुर्घट भारी आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

दुर्गे दुर्घट भारी आरती मराठी, durge durgat bhari aarti lyrics in marathi –

दुर्गे दुर्गटभारी तुजविण संसारी
अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी
वारी वारी जन्म मरणांतें वारी
हारी पडलो आता संकट निवारी॥१॥

जय देवी जय देवी जय महिषासुरमथिनी
सुरवर ईश्वरदे तारक संजीवनी, जय देवी जय देवी ॥धृ॥

त्रिभुवनी भुवनी पाहता तुज ऐसे नाही
चारी श्रमले परंतु न बोलवे काही
साही विवाद करता पडले प्रवाही
ते तू भक्तांलागी पावसि लवलाही॥२॥

जय देवी जय देवी जय महिषासुरमथिनी
सुरवर ईश्वरदे तारक संजीवनी, जय देवी जय देवी ॥धृ॥

प्रसन्नवदने प्रसन्न होशी निजदासा
क्लेशापासुन सोडी तोडी भवपाशा
अंबे तुजवाचून कोण पुरवील आशा
नरहरि तल्लिन झाला पदपंकजलेशा॥३॥

जय देवी जय देवी जय महिषासुरमथिनी
सुरवर ईश्वरदे तारक संजीवनी, जय देवी जय देवी ॥धृ॥

दुर्गे दुर्घट भारी आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Durge Durgatabhari Aarti (English Lyrics) –

Durge Durgatabhari tujvin sansari
Anathanaathe ambe karuna vistaari
Vari vari janma maranaante vari
Haari padlo aata sankat nivaari ||1||

Jai Devi Jai Devi Jai Mahishasuramathini
Survar ishwarde taarak sanjivani, Jai Devi Jai Devi ||Dhruv||

Tribhuvani bhuvani paahata tuj aise naahi
Chari shramale parantu na bolwe kaahi
Saahi vivaad karata padle pravaahi
Te tu bhaktaan laagi paavasi lavalaahi ||2||

Jai Devi Jai Devi Jai Mahishasuramathini
Survar ishwarde taarak sanjivani, Jai Devi Jai Devi ||Dhruv||

Prasannavdane prasann hoshi nijdaasaa
Kleshapaasun sodi todi bhavpaashaa
Ambe tujvaachun kon puravil aashaa
Narahari tallin jhala padapankajlesha ||3||

Jai Devi Jai Devi Jai Mahishasuramathini
Survar ishwarde taarak sanjivani, Jai Devi Jai Devi ||Dhruv||

https://shriaarti.in/

दुर्गे दुर्घट भारी आरती का भावार्थ English & मराठी –

Durge Durgatabhari tujvin sansari – O Durga, you who remove difficulties, you are the support of the universe.
Anathanaathe ambe karuna vistaari – O Mother Amba, you are the protector of the helpless and the embodiment of compassion.
Vari vari janma maranaante vari – Birth and death are inevitable, but you are the one who saves from this cycle.
Haari padlo aata sankat nivaari ||1|| – By taking refuge in you, all difficulties are removed.

Tribhuvani bhuvani paahata tuj aise naahi – There is no one like you who can protect the three worlds.
Chari shramale parantu na bolwe kaahi – You work tirelessly, but never speak of it.
Saahi vivaad karata padle pravaahi – Even if there are disagreements, your devotees are always saved.
Te tu bhaktaan laagi paavasi lavalaahi ||2|| – You always protect your devotees.

Prasannavdane prasann hoshi nijdaasaa – When your devotees pray to you with devotion, you become pleased.
Kleshapaasun sodi todi bhavpaashaa – You free them from their troubles and break the bonds of samsara.
Ambe tujvaachun kon puravil aashaa – Your devotees have no other desires except to serve you.
Narahari tallin jhala padapankajlesha ||3|| – Even Lord Vishnu (Narahari) has placed his lotus feet on your back.

Jai Devi Jai Devi Jai Mahishasuramathini – Victory to you, O goddess, the slayer of Mahishasura.
Survar ishwarde taarak sanjivani – You are the one who saves the gods, the rulers, and brings life to the dying.
Jai Devi Jai Devi || – Victory to you, O goddess.

दुर्गे दुर्घट भारी आरती का भावार्थ मराठी –

दुर्गे दुर्गताभरी तुजविण संसारी – हे दुर्गा, अडचणी दूर करणारी तू, विश्वाचा आधार आहेस.
अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी – हे अंबा माता, तू असहायांची रक्षक आणि करुणेची मूर्ति आहेस.
वरी वरी जन्म मरणांते वरी – जन्म आणि मृत्यू अटळ आहे, परंतु या चक्रातून तारणारा तूच आहेस.
हरी पडलो आता संकट निवारी ||१|| – तुझा आश्रय घेतल्याने सर्व अडचणी दूर होतात.

त्रिभुवनी भुवनी पाहता तुज ऐसे नाही – तिन्ही लोकांचे रक्षण करणारा तुझ्यासारखा कोणी नाही.
चारी श्रमले परांतु न बोलवे काही – तुम्ही अथक परिश्रम करा, पण त्याबद्दल कधीही बोलू नका.
साही विवाह करता पडले प्रवासी – मतभेद असले तरी तुझ्या भक्तांचा सदैव उद्धार होतो.
ते तू भक्तां लागली पाहासी लावली ||२|| – तुम्ही नेहमी तुमच्या भक्तांचे रक्षण करता.

प्रसन्नवदने प्रसन्न होशी निजदासा – जेव्हा तुमचे भक्त तुम्हाला भक्तिभावाने प्रार्थना करतात तेव्हा तुम्ही प्रसन्न होतात.
क्लेशपासून सोडी तोडी भवपाशा – तू त्यांना त्यांच्या संकटातून मुक्त कर आणि संसाराचे बंधन तोडून टाक.
अंबे तुजवाचून कोण पुरविल आशा – तुझ्या सेवेशिवाय तुझ्या भक्तांना दुसरी इच्छा नाही.
नरहरी तळीं झाला पदपंकजलेशा ||३|| – भगवान विष्णूनेही (नरहरी) आपले कमळ पाय तुझ्या पाठीवर ठेवले आहेत.

जय देवी जय देवी जय महिषासुरमथिनी – महिषासुराचा वध करणारी देवी, तुझा विजय असो.
सुरवर ईश्वरे तारक संजीवनी – देवांना, राज्यकर्त्यांना वाचवणारे आणि मरणाऱ्याला जीवन देणारे तूच आहेस.
जय देवी जय देवी || – हे देवी, तुझा विजय.

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment