सोन्याच्या पावलाने महालक्ष्मी आली आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

सोन्याच्या पावलाने महालक्ष्मी आली आरती मराठी –

सोन्याच्या पावलाने | महालक्ष्मी आली ओवाळीतो कापुराने भक्ता प्रसन्न झाली।।

कुंकवाने घातला सडा | मुखी तांबुल विडा हाती शोभे हिरवा चुडा । दिला प्रसादाचा पेढा || धृ.१।।

सोन्याच्या पावलाने | महालक्ष्मी आली ओवाळीतो कापुराने भक्ता प्रसन्न झाली।।

नेत्रांच्या लावल्या वाती । पंच प्राणाच्या ज्योती आरती भक्त गाती । तेथे नाविण्याच्या ज्योती ।।धृ .२ ||

सोन्याच्या पावलाने | महालक्ष्मी आली ओवाळीतो कापुराने भक्ता प्रसन्न झाली।।

भावभक्तीच्या केल्या माळा | घातल्या महालक्ष्मीच्या गळा पायी वाजे पुंगरमाळा | केला … सोहळा || धृ .३ ||

सोन्याच्या पावलाने | महालक्ष्मी आली ओवाळीतो कापुराने भक्ता प्रसन्न झाली।।

रेणुकेची भरली ओटी । लावली चंदन ऊटी किर्ती तिची जगजेठी । झाली दर्शना दाटी ।।धृ .४ ||

सोन्याच्या पावलाने | महालक्ष्मी आली ओवाळीतो कापुराने भक्ता प्रसन्न झाली।।

सोन्याच्या पावलाने महालक्ष्मी आली आरती मराठी

Sonyachya pavlani mahalaxmi aali aarti in marathi (English Lyrics) –

Sonyacha paonlane, Mahalakshmi aayi ovaleetoh, kapoor ne bhakta prasann jhali.

Kunkwane ghatala sada, mukhi tambul vida, hati shobe hirwa chuda. Dila prasada cha pedha, dhru.1.

Sonyacha paonlane, Mahalakshmi aayi ovaleetoh, kapoor ne bhakta prasann jhali.

Netranche lavlya vati, panch pranachya jyoti aarti bhakta gati. Tethe navinyacha jyoti, dhru.2.

Sonyacha paonlane, Mahalakshmi aayi ovaleetoh, kapoor ne bhakta prasann jhali.

Bhavbhaktichi keliya mala, ghatalya Mahalakshmichi gala, payi vaje pungaramala. Kela sohala, dhru.3.

Sonyacha paonlane, Mahalakshmi aayi ovaleetoh, kapoor ne bhakta prasann jhali.

Renkukechi bharli oti, lavli chandan uti, kirti tichi jagajethi, jhali darshana dati. Dhru.4.

Sonyacha paonlane, Mahalakshmi aayi ovaleetoh, kapoor ne bhakta prasann jhali.

सोन्याच्या पावलाने महालक्ष्मी आली आरती मराठी

सोन्याच्या पावलाने महालक्ष्मी आली आरती भावार्थ मराठी –

सोन्याच्या पावलाने | महालक्ष्मी आली ओवाळीतो कापुराने भक्ता प्रसन्न झाली।।

या ओवाळीतील पहिली ओळ या अभंगात सोन्याच्या पावलांचे उल्लेख आहे. महालक्ष्मी येथे आल्याचा जबाबदार कापुर आहे आणि त्याच्या भक्तांची प्रसन्नता ही दाखवण्यात येते.

कुंकवाने घातला सडा | मुखी तांबुल विडा हाती शोभे हिरवा चुडा । दिला प्रसादाचा पेढा || धृ.१।।

हा अभंग म्हणजे कुंकवाच्या हस्ताने सडा घातलेला आहे. मुखात तांबुळ विडा घालून हिरव्या चुड्यांनी हातांची सज्जता दाखवली आहे. त्यांनी प्रसादाचा पेढा दिला आहे.

नेत्रांच्या लावल्या वाती । पंच प्राणाच्या ज्योती आरती भक्त गाती । तेथे नाविण्याच्या ज्योती ।।धृ .२ ||

हा अभंग पंच प्राणांच्या ज्योतीने नेत्रांचे लावलेले आरतीचा उल्लेख आहे. भक्ते आरती गातात आणि नाविण्याच्या ज्योतीच्या दार्शनाची काही संधी आहे.

भावभक्तीच्या केल्या माळा | घातल्या महालक्ष्मीच्या गळा पायी वाजे पुंगरमाळा | केला … सोहळा || धृ .३ ||

भावभक्तीच्या केल्या माळा अर्थात, भक्तीने ओळखलेल्या माळाचा वापर करून, महालक्ष्मीच्या पायांवर घाललेल्या माळांना वाजविण्याची संगीतमय ध्वनी आणि उत्साह दाखवत असलेला सोहळा केला गेला आहे.

रेणुकेची भरली ओटी । लावली चंदन ऊटी किर्ती तिची जगजेठी । झाली दर्शना दाटी ।।धृ .४ ||

रेणुकेची भरली ओटी अर्थात, रेणुका यांच्या ओट्यांनी उगविण्यात येत असलेल्या शेतांवर चंदनाच्या ऊट्यांनी लावली असल्याने, त्यांची कीर्ती जगाच्या सर्व जनांच्या मध्ये पसरली आहे आणि त्यांना दर्शन मिळाले आहेत.

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment