🪔युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा – विठ्ठलाची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा – विठ्ठलाची आरती मराठी, pandurang aarti marathi –

युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा।
वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा।
पुण्डलिकाचे भेटी परब्रह्म आलें गा।
चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा॥
जय देव जय देव।

जय देव जय देव जय पाण्डुरंगा।
रखुमाईवल्लभा राईच्या वल्लभा पावें जिवलगा॥
जय देव जय देव।

तळसीमाळा गळां कर ठेवुनि कटीं।
कांसे पीताम्बर कस्तुरि लल्लाटी।
देव सुरवर नित्य येती भेटी।
गरुड हनुमन्त पुढे उभे राहती॥
जय देव जय देव।

जय देव जय देव जय पाण्डुरंगा।
रखुमाईवल्लभा राईच्या वल्लभा पावें जिवलगा॥
जय देव जय देव।

धन्य वेणुनाद अनुक्षेत्रपाळा।
सुवर्णाची कमळे वनमाळा गळां।
राही रखुमाबाई राणीया सकळा।
ओवाळिती राजा विठोबा सांवळा॥

जय देव जय देव।
जय देव जय देव जय पाण्डुरंगा।
रखुमाईवल्लभा राईच्या वल्लभा पावें जिवलगा॥
जय देव जय देव।

ओवाळूं आरत्या कुर्वण्ड्या येती।
चन्द्रभागेमाजी सोडुनियां देती।
दिंड्या पताका वैष्णव नाचती।
पंढरीचा महिमा वर्णावा किती॥
जय देव जय देव।

जय देव जय देव जय पाण्डुरंगा।
रखुमाईवल्लभा राईच्या वल्लभा पावें जिवलगा॥
जय देव जय देव।

आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती।
चन्द्रभागेमाजी स्नाने जे करिती।
दर्शनहेळामात्रें तयां होय मुक्ती।
केशवासी नामदेव भावे ओंवाळिती॥
जय देव जय देव।

जय देव जय देव जय पाण्डुरंगा।
रखुमाईवल्लभा राईच्या वल्लभा पावें जिवलगा॥
जय देव जय देव।

🪔युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा - विठ्ठलाची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Yuge Atthavis Vitevari Ubha Aarti (English Lyrics) Marathi –

“Yugēn aṭṭhāvīsa viṭēvarī ubhā,
Vāmāṅgī Rakhumāī Disē Divya Śhobhā.
Puṇḍalikāchē Bhēṭī Parabrahma Ālēṁ Gā,
Charaṇī Vāhē Bhīmā Uddharī Jagā.
Jayadēva Jayadēva.

Jayadēva Jayadēva Jaya Pāṇḍuraṅgā,
Rakhumāīvallabhā Rāīcyā Vallabhā Pāvēṁ Jivalagā.
Jayadēva Jayadēva.

Ṭhaḷasīmāḷā Gaḷāṁ Kara Ṭhēvuṇi Kaṭīṁ,
Kāṁsē Pītāmbara Kasturi Lallāṭī.
Dēva Suravara Nitya Yētī Bhēṭī,
Garuḍa Hanumanta Puḍhē Ubhē Rāhatī.
Jayadēva Jayadēva.

Jayadēva Jayadēva Jaya Pāṇḍuraṅgā,
Rakhumāīvallabhā Rāīcyā Vallabhā Pāvēṁ Jivalagā.
Jayadēva Jayadēva.

Dhanya Vēṇunāda Anukṣhētrapāḷā,
Suvarṇāchī Kamalē Vanamāḷā Gaḷāṁ.
Rāhī Rakhumābā’ī Rāṇīyā Sakḷā,
Ōvāḷitī Rājā Vithōbā Sāṁvaḷā.

Jayadēva Jayadēva.
Jayadēva Jayadēva Jaya Pāṇḍuraṅgā,
Rakhumāīvallabhā Rāīcyā Vallabhā Pāvēṁ Jivalagā.
Jayadēva Jayadēva.

Ōvāḷūṁ āratyā Kuruṇḍyā Yētī,
Chandrabhāgēmājī Sōḍuniyāṁ Dētī.
Diṇḍyā Patākā Vaiṣhṇava Nāchatī,
Paṇḍharīchā Mahimā Varnāvā Kitī.
Jayadēva Jayadēva.

Jayadēva Jayadēva Jaya Pāṇḍuraṅgā,
Rakhumāīvallabhā Rāīcyā Vallabhā Pāvēṁ Jivalagā.
Jayadēva Jayadēva.

Āṣhāḍī Kārtikī Bhaktajan Yētī,
Chandrabhāgēmājī Snānē Jē Karitī.
Darśanahēḷāmātrēṁ Tayāṁ Hōya Mukṭī,
Kēśhavāsī Nāmadēva Bhāvē Ōṁvāḷitī.

Jayadēva Jayadēva.
Jayadēva Jayadēva Jaya Pāṇḍuraṅgā,
Rakhumāīvallabhā Rāīcyā Vallabhā Pāvēṁ Jivalagā.
Jayadēva Jayadēva.”

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

चालीसा संग्रह देखे – लिक

स्त्रोत संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment