🪔युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा – विठ्ठलाची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा – विठ्ठलाची आरती मराठी, pandurang aarti marathi –

युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा।
वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा।
पुण्डलिकाचे भेटी परब्रह्म आलें गा।
चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा॥
जय देव जय देव।

जय देव जय देव जय पाण्डुरंगा।
रखुमाईवल्लभा राईच्या वल्लभा पावें जिवलगा॥
जय देव जय देव।

तळसीमाळा गळां कर ठेवुनि कटीं।
कांसे पीताम्बर कस्तुरि लल्लाटी।
देव सुरवर नित्य येती भेटी।
गरुड हनुमन्त पुढे उभे राहती॥
जय देव जय देव।

जय देव जय देव जय पाण्डुरंगा।
रखुमाईवल्लभा राईच्या वल्लभा पावें जिवलगा॥
जय देव जय देव।

धन्य वेणुनाद अनुक्षेत्रपाळा।
सुवर्णाची कमळे वनमाळा गळां।
राही रखुमाबाई राणीया सकळा।
ओवाळिती राजा विठोबा सांवळा॥

जय देव जय देव।
जय देव जय देव जय पाण्डुरंगा।
रखुमाईवल्लभा राईच्या वल्लभा पावें जिवलगा॥
जय देव जय देव।

ओवाळूं आरत्या कुर्वण्ड्या येती।
चन्द्रभागेमाजी सोडुनियां देती।
दिंड्या पताका वैष्णव नाचती।
पंढरीचा महिमा वर्णावा किती॥
जय देव जय देव।

जय देव जय देव जय पाण्डुरंगा।
रखुमाईवल्लभा राईच्या वल्लभा पावें जिवलगा॥
जय देव जय देव।

आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती।
चन्द्रभागेमाजी स्नाने जे करिती।
दर्शनहेळामात्रें तयां होय मुक्ती।
केशवासी नामदेव भावे ओंवाळिती॥
जय देव जय देव।

जय देव जय देव जय पाण्डुरंगा।
रखुमाईवल्लभा राईच्या वल्लभा पावें जिवलगा॥
जय देव जय देव।

🪔युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा - विठ्ठलाची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Yuge Atthavis Vitevari Ubha Aarti (English Lyrics) Marathi –

“Yugēn aṭṭhāvīsa viṭēvarī ubhā,
Vāmāṅgī Rakhumāī Disē Divya Śhobhā.
Puṇḍalikāchē Bhēṭī Parabrahma Ālēṁ Gā,
Charaṇī Vāhē Bhīmā Uddharī Jagā.
Jayadēva Jayadēva.

Jayadēva Jayadēva Jaya Pāṇḍuraṅgā,
Rakhumāīvallabhā Rāīcyā Vallabhā Pāvēṁ Jivalagā.
Jayadēva Jayadēva.

Ṭhaḷasīmāḷā Gaḷāṁ Kara Ṭhēvuṇi Kaṭīṁ,
Kāṁsē Pītāmbara Kasturi Lallāṭī.
Dēva Suravara Nitya Yētī Bhēṭī,
Garuḍa Hanumanta Puḍhē Ubhē Rāhatī.
Jayadēva Jayadēva.

Jayadēva Jayadēva Jaya Pāṇḍuraṅgā,
Rakhumāīvallabhā Rāīcyā Vallabhā Pāvēṁ Jivalagā.
Jayadēva Jayadēva.

Dhanya Vēṇunāda Anukṣhētrapāḷā,
Suvarṇāchī Kamalē Vanamāḷā Gaḷāṁ.
Rāhī Rakhumābā’ī Rāṇīyā Sakḷā,
Ōvāḷitī Rājā Vithōbā Sāṁvaḷā.

Jayadēva Jayadēva.
Jayadēva Jayadēva Jaya Pāṇḍuraṅgā,
Rakhumāīvallabhā Rāīcyā Vallabhā Pāvēṁ Jivalagā.
Jayadēva Jayadēva.

Ōvāḷūṁ āratyā Kuruṇḍyā Yētī,
Chandrabhāgēmājī Sōḍuniyāṁ Dētī.
Diṇḍyā Patākā Vaiṣhṇava Nāchatī,
Paṇḍharīchā Mahimā Varnāvā Kitī.
Jayadēva Jayadēva.

Jayadēva Jayadēva Jaya Pāṇḍuraṅgā,
Rakhumāīvallabhā Rāīcyā Vallabhā Pāvēṁ Jivalagā.
Jayadēva Jayadēva.

Āṣhāḍī Kārtikī Bhaktajan Yētī,
Chandrabhāgēmājī Snānē Jē Karitī.
Darśanahēḷāmātrēṁ Tayāṁ Hōya Mukṭī,
Kēśhavāsī Nāmadēva Bhāvē Ōṁvāḷitī.

Jayadēva Jayadēva.
Jayadēva Jayadēva Jaya Pāṇḍuraṅgā,
Rakhumāīvallabhā Rāīcyā Vallabhā Pāvēṁ Jivalagā.
Jayadēva Jayadēva.”

https://shriaarti.in/

युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा – विठ्ठलाची आरती का भावार्थ English & मराठी –

Long ago, twenty-eight generations ago,
Rakhumai’s divine radiance appeared, charming and radiant.
A meeting with the Supreme Personality of Godhead Pundalik himself,
Bhima’s strong arms carried the Lord for the upliftment of the world.
O Jayadeva, victory be to thee!

O Jayadeva, victory to you, victory to Panduranga.
Rakhumai’s lover, Jila Raisa, soul mate.
O Jayadeva, victory be to thee!

Wearing the holy garland of Tulsi around his neck,
Apply saffron and sandalwood on the forehead.
Gods and celestial beings seek your divine audience,
May Garuda and Hanuman be by your side, strong protectors.
O Jayadeva, victory be to thee!

O Jayadeva, victory to you, victory to Panduranga.
Rakhumai’s lover, Jila Raisa, soul mate.
O Jayadeva, victory be to thee!

Blessed is the land where the sound of the flute is heard,
A golden lotus bloomed in the lotus garden.
Rakhumabai, the queen, divine and whole,
Vithoba, king of Pandhari, shines brightly.
O Jayadeva, victory be to thee!

O Jayadeva, victory to you, victory to Panduranga.
Rakhumai’s lover, Jila Raisa, soul mate.
O Jayadeva, victory be to thee!

O Kurundya, approach the Aarti with devotion.
Take blessings of Chandrabhaga Mai.
Waishnava flags dance in the wind,
The glory of Pandhari is described in different colors.
O Jayadeva, victory be to thee!

O Jayadeva, victory to you, victory to Panduranga.
Rakhumai’s lover, Jila Raisa, soul mate.
O Jayadeva, victory be to thee!

Devotees come between Ashadhi and Kartiki,
Bathing in the holy water of Chandrabhaga.
A mere glimpse of you brings salvation,
Keshavasi Namadeva, your devotion is sung far and wide.
O Jayadeva, victory be to thee!

O Jayadeva, victory to you, victory to Panduranga.
Rakhumai’s lover, Jila Raisa, soul mate.
O Jayadeva, victory be to thee!

युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा – विठ्ठलाची आरती का भावार्थ मराठी –

फार पूर्वीच्या, अठ्ठावीस पिढ्यांपूर्वी,
रखुमाईचे दिव्य तेज दिसले, मोहक आणि तेजस्वी.
स्वत: परमात्म्या पुंडलिक यांची भेट,
भीमाचे बलवान बाहू जगाच्या उन्नतीसाठी परमेश्वराला घेऊन गेले.
हे जयदेवा, तुझा विजय असो!

हे जयदेवा, तुझा विजय असो, पांडुरंगाचा विजय असो.
रखुमाईची प्रेयसी, जिला रईसा, आत्म्याचा सोबती.
हे जयदेवा, तुझा विजय असो!

गळ्यात तुळशीची पवित्र माला धारण करून,
कपाळावर भगवा फेटा आणि चंदन लावून.
देवता आणि खगोलीय प्राणी तुमचे दैवी श्रोते शोधतात,
गरुड आणि हनुमान तुमच्या पाठीशी राहा, रक्षक बलवान.
हे जयदेवा, तुझा विजय असो!

हे जयदेवा, तुझा विजय असो, पांडुरंगाचा विजय असो.
रखुमाईची प्रेयसी, जिला रईसा, आत्म्याचा सोबती.
हे जयदेवा, तुझा विजय असो!

धन्य ती भूमी जिथे बासरीचा नाद ऐकू येतो,
कमलाच्या बागेत सुवर्ण कमळ फुलले.
रखुमाबाई, राणी, दैवी आणि संपूर्ण,
पंढरीचा राजा विठोबा तेजाने चमकतो.
हे जयदेवा, तुझा विजय असो!

हे जयदेवा, तुझा विजय असो, पांडुरंगाचा विजय असो.
रखुमाईची प्रेयसी, जिला रईसा, आत्म्याचा सोबती.
हे जयदेवा, तुझा विजय असो!

हे कुरुंड्या, भक्तिभावाने आरतीजवळ जा.
चंद्रभागा माईचा आशीर्वाद घ्या.
वैष्णव झेंडे फडकवत वाऱ्यात नाचतात,
पंढरीचा महिमा विविध रंगांनी वर्णिला आहे.
हे जयदेवा, तुझा विजय असो!

हे जयदेवा, तुझा विजय असो, पांडुरंगाचा विजय असो.
रखुमाईची प्रेयसी, जिला रईसा, आत्म्याचा सोबती.
हे जयदेवा, तुझा विजय असो!

आषाढी आणि कार्तिकी दरम्यान भक्त येतात,
चंद्रभागेच्या पवित्र पाण्यात स्नान.
तुझी नुसती झलक मोक्ष मिळवून देते,
केशवासी नामादेवा, तुझी भक्ती दूर दूर गायली जाते.
हे जयदेवा, तुझा विजय असो!

हे जयदेवा, तुझा विजय असो, पांडुरंगाचा विजय असो.
रखुमाईची प्रेयसी, जिला रईसा, आत्म्याचा सोबती.
हे जयदेवा, तुझा विजय असो!

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

चालीसा संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment