🪔पहिली आरती मानाची आरती (मराठी) & (English Lyrics) 𝓟𝓓𝓕

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

पहिली आरती मानाची आरती मराठी, Pahili aarti manachi in marathi, पहिली आरती मानाची –

पहिली आरती मानाची ग
माझे माय आरती मानाची ।धृ।
एवढं करा हितवरी ग
माझे माय करा हितवरी ।

भोळ्या भगताच्या घरी ग
माझे माय सेवकाच्या घरी ।
दिला मंडप आटप ग
माझे माय मंडप आटप ।
पहिली आरती ….।१।

रमली अंबाची बैठक ग
माझे माय अंबाची बैठक।
ऊद जळे तोळा तोळा ग
माझे माय जळे तोळा तोळा।
तुमचं वाघाचं आसनं ग
माझे माय वाघाचं आसनं ।
वरती अंबाचं बैसन ग
माझे माय देवीचं बैसनं
पहिली आरती..।२।

तुमचे पडले कारण ग
माझे माय पडले कारण ।
म्हणूनी मांडले सुमरणं ग
माझे माय मांडले सुमरणं ।
तुम्ही ठेवा आनंदान ग
माझे माय ठेवा आनंदानं ।
उद जळे तोळा तोळा ग
माझे माय जळे तोळा तोळा ।
. पहिली आरती……।३।

लावा कापराच्या ज्योती ग
माझे माय कापराच्या ज्योती ।
भक्त आरती ओवाळी ग
माझे माय आरती ओवाळी ।
केली अंबाची आरती ग
माझे माय देवीची आरती ।
झाली देवीची आरती ग
माझे माय अंबेची आरती ।
पहिली आरती….।४।

पहिली आरती मानाची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Pahili Aarti Manachi Aarti (English Lyrics) –

Pahili Aarti Manachi G
Majhe may Aarti Manachi ।Dhruv।
Evadhं kara hitavari G
Majhe may kara hitavari ।

Bholya bhagatanchya ghari G
Majhe may sevakanchya ghari ।
Dila mandap atap G
Majhe may mandap atap ।
Pahili Aarti ….।1।

Ramli ambachi baithak G
Majhe may ambachi baithak।
Ud jale tola tola G
Majhe may jale tola tola।
Tumcha vaghachं asan G
Majhe may vaghachं asan।
Varti ambachं baisan G
Majhe may devichं baisan
Pahili Aarti..।2।

Tumche padle karan G
Majhe may padle karan ।
Mhununi mandle sumaran G
Majhe may mandle sumaran।
Tumhi theva anandanan G
Majhe may theva anandanan।
Ud jale tola tola G
Majhe may jale tola tola।
Pahili Aarti…।3।

Lava kaparachya jyoti G
Majhe may kaparachya jyoti।
Bhakt Aarti ovali G
Majhe may Aarti ovali।
Keli ambachi Aarti G
Majhe may devich Aarti।
Jhali devich Aarti G
Majhe may ambechi Aarti।
Pahili Aarti….।4।

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

चालीसा संग्रह देखे – लिक

स्त्रोत संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment