🪔 श्री तुळशीची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

श्री तुळशीची आरती मराठी –

जय देवी जय देवी माय तुळसी।
निजपत्राहुनि लघुतर त्रिभुवन हे तुळसी।।धृ.।।

ब्रह्मा केलवळ मुळी मध्ये तो शौरी।
अग्री शंकर तीर्थे शाखापरिवारी।
सेवा करिती भावे सकळहि नरनारी।
दर्शनमात्रे पापे हरती निर्धारी।।जय.।।1।।

शीतळ छाया भूतळव्यापक तू कैसी।
मंजिरिची बहुआवड कमळारमणासी।
तव दलविरहित विष्णू राहे उपवासी।
विशेष महिमा तुझा शुभ कार्तिकमासी ।।जय.।।2।।

अच्युत माधव केशव पीतांबरधारी।
तुझिया पूजनकाळी जो हे उच्चारी।
त्यासी देसी संतति संपत्ति सुखकारी।
गोसावी सुत विनवी मजला तू तारी।।जय देवी.।।3।।

श्री तुळशीची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

tulsi chi Aarti (English Lyrics) Marathi –

Jay Devi Jay Devi may Tulsi.
Nijpatrahuni laghutar tribhuvan he Tulsi.. Dhr..

Brahma kelaval mule madhye to Shaouri.
Agri Shankar teerthe shakhaparivari.
Seva kariti bhavse sakalhi narnari.
Darshanmatre pape harati nirdhari.. Jay..1..

Sheetal chhaya bhutalvyapak tu kaisi.
Manjirichi bahuaavd kamalaramanasi.
Tav dalavirahit Vishnu rahe upvasi.
Vishesh mahima tujha shubh Kartikmasi.. Jay..2..

Achyut Madhav Keshav pitambaradhari.
Tujhiya pujankali jo he uchchari.
Tyasi desi santati sampatti sukhakari.
Gosavi sut vinavi majla tu tari.. Jay Devi..3..

https://shriaarti.in/

श्री तुळशीची आरती का भावार्थ English & मराठी –

ay Devi Jay Devi may Tulsi.
Meaning: Hail, O Goddess Tulsi!

Nijpatrahuni laghutar tribhuvan he Tulsi.. Dhr..
Meaning: O Tulsi, you are lighter than a leaf and encompass the three worlds.

Brahma kelaval mule madhye to Shaouri.
Meaning: O Tulsi, you are the essence at the root and in the middle of Lord Brahma.

Agri Shankar teerthe shakhaparivari.
Meaning: You reside as a branch in the pilgrimage site of Lord Shiva (Shankar).

Seva kariti bhavse sakalhi narnari.
Meaning: All men and women aspire to serve you.

Darshanmatre pape harati nirdhari.. Jay..1..
Meaning: Just the sight of you dispels sins. Hail!

Sheetal chhaya bhutalvyapak tu kaisi.
Meaning: O Tulsi, you spread a cool shade over the earth. How wonderful you are!

Manjirichi bahuaavd kamalaramanasi.
Meaning: Your anklets tinkle like the mind of Kamala (goddess of lotus).

Tav dalavirahit Vishnu rahe upvasi.
Meaning: Without leaving your lotus feet, Lord Vishnu observes fasting.

Vishesh mahima tujha shubh Kartikmasi.. Jay..2..
Meaning: Your special glory is celebrated in the auspicious month of Kartik. Hail!

Achyut Madhav Keshav pitambaradhari.
Meaning: O Tulsi, you are the beloved of Lord Achyut (Krishna), Madhav, and Keshav (names of Lord Vishnu).

Tujhiya pujankali jo he uchchari.
Meaning: Those who chant your name with devotion become worthy of worship.

Tyasi desi santati sampatti sukhakari.
Meaning: By your grace, one attains wealth, happiness, and righteous descendants.

Gosavi sut vinavi majla tu tari.. Jay Devi..3..
Meaning: O Tulsi, you are the savior of the son of a sage. Hail, O Goddess Tulsi!

श्री तुळशीची आरती का भावार्थ मराठी –

अय देवी जय देवी मे तुळशी ।
अर्थ : हे तुळशी देवी !

निजपत्रहुनी लघुतर त्रिभुवन हे तुलसी.. धृ.
अर्थ : हे तुळशी, तू पानापेक्षा हलकी आहेस आणि तिन्ही जगाला व्यापून आहेस.

ब्रह्म केलेवल मुळे मध्‍ये ते शौरी ।
अर्थ : हे तुळशी, तू ब्रह्मदेवाच्या मुळाशी आणि मध्यभागी सार आहेस.

आगरी शंकर तीर्थे शाखापरिवरी ।
अर्थ : तुम्ही भगवान शिवाच्या (शंकर) तीर्थक्षेत्रात शाखा म्हणून निवास करता.

सेवा करिती भावसे सकळी नरनारी ।
अर्थ : सर्व स्त्री-पुरुष तुमची सेवा करण्याची आकांक्षा बाळगतात.

दर्शनमात्रे पापे हरति निर्धारी।।जय।।।।।
अर्थ : तुझ्या दर्शनाने पाप नाहीसे होते. गारा!

शीतल छाया भूतव्यपाक तू कैसी ।
अर्थ : हे तुळशी, तू पृथ्वीवर शीतल छाया पसरवतेस. तू किती छान आहेस!

मंजिरीची बहुआवद कमलारामनासी ।
तात्पर्य: कमला (कमळाची देवी) च्या मनाप्रमाणे तुझी पायघोळ टिचकी मारत आहे.

तव दलविरहीत विष्णु राहे उपवासी ।
तात्पर्य : कमळाचे पाय न सोडता भगवान विष्णू उपवास करतात.

विशेष महिमा तुझा शुभ कार्तिकमासी.. जय..2..
अर्थ : कार्तिक महिन्याच्या शुभ महिन्यात तुमचा विशेष महिमा साजरा केला जातो. गारा!

अच्युत माधव केशव पितांबरधारी.
अर्थ: हे तुळशी, तू भगवान अच्युत (कृष्ण), माधव आणि केशव (भगवान विष्णूची नावे) यांची प्रिय आहेस.

तुझिया पूजनकाली जो तो उचारी ।
तात्पर्य : जे भक्तीभावाने तुझे नामस्मरण करतात ते उपासनेस पात्र होतात.

तयासी देसी संतति संपत्ती सुखकारी ।
अर्थ : तुझ्या कृपेने धन, सुख आणि सदाचारी संतती प्राप्त होते.

गोसावी सुत विनवी मजला तू तारी.. जय देवी..3..
अर्थ : हे तुळशी, तू ऋषीपुत्राचा रक्षणकर्ता आहेस. हे तुळशी देवी !

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment