🪔 खंडोबा आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

खंडोबा आरती मराठी –

आरती - १ 

जयदेव जयदेव जय खंडेराया ।
भवतम संहारुनिया दाखवि निजमाया ॥धृ॥

॥ शिवशंकर गौरीवर हर करुणाकर ।
निजभक्ताच्या साठीं घेउनि अवतार
भूलोकाच्या ठायीं येवुनि सत्वर ।
मणि – मल्हादिक दैत्या केला संहार ॥१॥

सर्वांगातें लावुनि भंडार पिवळा ।
कंठीं भूषण शोभे रुद्राक्षमाळा ।
सह्याद्रीचे वरुते बैसुनि अवलीळा ।
हरहर वदनीं बोलतसे वेळोवेळां ॥२॥

वसवोनिया बहुसुंदर सुस्थळ जेजोरी ।
महाळसा शोभतसे वामांकावरी ।
रघुविर – प्रिय अवतार तो हा मल्हारी ।
ह्मणवुनि निरंजन गुण गातो बहुपरी ॥३॥

आरती - २ 

पंचानन हयवाहन सुरभूषितनीळा ।
खंडामंडित दंडित दानव अवलीळा ॥
मणिमल्ल मर्दुनियां जों धूसुर पिवळा ।
हिरे कंकण बासिंगे सुमनांच्या माळा ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय शिव मल्हारी ।
वारीं दुर्जनअसुरा भवदुस्तर तारी ॥ धृ. ॥

सुरवरसंवर वर दे मजलामी देवा ।
नाना नामे गाइन ही तुमची सेवा ॥
अघटित गुण गावया वाटतसे हेवा ।
फणिवर शिणला किती नर पामर केवा ॥ २ ॥

रघुवीरस्मरणी शंकर ह्रुदयीं निवाला ।
तो हा मल्लांतक अवतार झाला ॥
यालागीं आवडे भाव वर्णीला ।
रामी रामदासा जिवलग भेटला ॥ जय देव.॥ ३ ॥

आरती - ३ 

जय देवा खंडेराया । निजशिवरुप सखया ॥
आरती ओवाळीतो । भावभंडारसुप्रीया ॥ धृ. ॥

देहत्रय गड थोर । हेचि दुर्घट जेजूर ।
तेथे तूं नांदतोसी ॥ आत्मसाक्षित्वे निर्धार ॥

उन्मनी म्हाळसा हे । शांतिबाणाई सकुमार ।
भुक्ति मुक्ति दया क्षमा । मुरळ्या नाचती सुंदर ॥ जय. ॥ १ ॥

स्वानंद अश्व थोर त्यावरि बैसोनि सत्वर ॥
अद्वैतबोध तीव्र । हाती घेउनि तरवार ॥

अहंकार मल्लासूर । त्यातें मारिसी साचार ॥
निवटुनी दैत्यगार । विजयी होसी तूं मल्हार ॥ जय. ॥ २ ॥

निरसोनी द्वैत भाव । करिसी तूं ठाणे अपूर्व । अद्वैतची भक्तदेव ।भेदबुद्धी मिथ्या वाव ।
तुजवीण न दिसे कोणी । जगिं या एकचि तू धणी ॥
मौनी म्हणे तुची सर्व । अससी व्यापक खंडेराव ॥ जय देवा. ॥ ३ ॥

आरती - ४ 

जेजुरगडपर्वत शिवलिंगाकार ।
मृत्युलोकी दुसरे कैलास शिखर ॥

नानापरिची रचना रचिली अपार ।
तये स्थळी नांदे स्वामी शंकर ॥ १ ॥

जय देव जय देव शिवमार्तंडा ।
अरिमर्दन मल्लारी तूंची प्रचंडा ॥ धृ. ॥

मणिमल्ल दैत्य प्रबळ तो झाला ।
त्रिभुवनी त्याने प्रळय मांडिला ॥

नाटोपे कोणास वरे मातला ।
देवगण गंधर्व कांपती त्याला ॥ जय. ॥ २ ॥

चंपाषष्ठी दिवशी अवतार धरिसी ।
मणिमल्ल दैत्यांचा संहार करिसी ।

चरणी पृष्ठी खंङ्‌गें वर्मी स्थापीसी ।
अंती वर देउनि त्या मुक्तीते देशी ॥ जय. ॥ ३ ॥

मणिमल्ल दैत्य मर्दुनी मल्लारी ।
देवा संकट पडतां राहे जेजुरी ॥

अर्धांगी म्हाळसा शोभे सुंदरी ।
देवा ठाय मागे दास नरहरि ॥ जय. ॥ ४ ॥

आरती - ५ 

जय देवा मार्तंडा । हाती घेउनिया खंडा ॥
मारिले दुष्ट दैत्य । उडे त्रैलोकी झेंडा ॥ धृ. ॥

मातले पृथ्वीवरि । आणि मल्ल दैत्य दोनी ॥
टाकिले ऋषीयाग । यज्ञकुंड विध्वंसुनी ॥
म्हणुनीया अवतरले । गौरीहर शूळपाणी ॥ जय. ॥ १ ॥

साठ कोटी गण सवें । घेउनियां दैत्यावरी ॥
जाऊनियां युद्ध केलें । रण तुंबल भारी ॥
शिवचक्र दैत्यचक्र । युद्ध होय बरोबरी ॥ जय. ॥ २ ॥

त्रिशुळपाणी तप्त । थोर झाले क्रोधामुळें ॥
मारिले खङ्‌ग जेव्हां । दैत्याचे कंठनाळीं ॥
वरदान मागताती । प्राण अंताचे वेळी ॥ जय. ॥ ३ ॥

मल्ल म्हणे कर्पूरगौरा । हर हर महादेवा मल्हारी जनमुखिं ॥
ऎसा उच्चार व्हावा । उद्धरिले असुरातें ।
म्हणुनीं मल्लारी नांवा । जय. ॥ ४ ॥

चंपाषष्ठीचे दिवशी । ऎसा अवतार झाला ॥
आनंदले सुरवर । म्हणुनी येळकोट बोला ॥
चरणी तुझे लीन नामा ॥ देवा सांभाळी त्याला ॥ जय देवा. ॥ ५ ॥

🪔 खंडोबा आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Khandoba Aarti (English Lyrics) Marathi –

aarti - 1

Jai Dev Jai Dev Jai Khanderaya.
Bhavatam sanharuniya dakhave nijamaya. ||Dhruv||

||Shivshankar Gaurivar har karunakar.
Nijbhaktachya sathi gheuni avatar.
Bhulokachya thayi yevuni satvar.
Mani-malhadik daitya kela sanhar.||1||

Sarvangaten lavuni bhandaar pivala.
Kanthin bhushan shobe rudrakshamala.
Sahyadriche varute baisuni avalila.
Hara-hara vadnini bolatse velovela.||2||

Vasavoniya bahusundar susthal jejori.
Mahalsa shobhatse vamankavari.
Raghuvir-priya avatar to ha malhari.
Hmanvuni niranjan gun gato bahupari.||3||

Aarti - 2

Panchanan hayavahan surabhushitnila.
Khandamandit dandit danav avalila.
Manimall marduni jo dhusr pivla.
Hire kankana basinge sumananchya mala.||1||

Jai Dev Jai Dev Jai Shiv Malhari.
Vari durjanasura bhavdustar tari.||Dhruv||

Survarsanvar var de majlami deva.
Nana name gain hi tumchi seva.
Aghatit gun gavaya vatatse heva.
Phanivar shunla kiti nar pamar keva.||2||

Raghuvir-smarni Shankar hrudayinivala.
To ha mallantak avatar jhala.
Yalagi aavde bhav varnila.
Rami Ramdasa jivalag bhetla.||Jai Dev.||3||

Aarti - 3

Jai Deva Khanderaya. Nijashivrup sakhyaya.
Aarti ovalito. Bhavbhandar supriya.||Dhruv||

Dehatraya gad thora. Hechi durghat jejur.
Tethe tu nandatosi. Atmasakshitve nirdhar.

Unmani Mhalsa he. Shantibanai sakumar.
Bhukti mukti daya kshama. Murlyanchya nachti sundar.||Jai.||1||

Swanand ashwa thora tyavari baiseoni satvar.
Advaitbodh tivr. Hati gheuni tarvar.

Ahankar mallasur. Tyaten marisi sachar.
Nivatuni daityagar. Vijayi hosi tu malhar.||Jai.||2||

Nirasoni dvait bhav. Karisi tu thane apurv.
Advaitachi bhaktadev. Bhedbuddhi mithya vav.
Tujvin na dise koni. Jagin ya ekachi tu dhani.
Mauni mhan tu chi sarv. Asasi vyapak khanderav.||Jai Deva.||3||

Aarti - 4

Jejurigad Parvat Shivlingakar.
Mrityuloki dusre Kailas Shikhar.

Nanaparichi rachna rachili apaar.
Taye sthali Nande Swami Shankar. १॥

Jay Dev Jay Dev Shivamartanda.
Arimardan Mallari tunchi prachanda. Dhruv.

Manimall daitya prabal to jhala.
Tribhuvani tyane pralay mandila.

Natope konas vare matla.
Devagan gandharv kampati tyala. Jay. २॥

Champashasthi divashi avatar darisi.
Manimall daityancha sanhar karisi.

Charani prushti khangen varmi sthapisi.
Anti var deuni tya muktite deshi. Jay. ३॥

Manimall daitya marduni mallari.
Deva sankat padatan rahe jejuri.

Ardhangi Mhalasa shobhe sundari.
Deva thay mage das narhari. Jay. ४॥

Aarti - 5

Jay Deva Martanda. Hati gheuniya khand.
Marile dusht daitya. Ude trailoki zhenda. Dhruv.
Matle pruthvivar. Ani mall daitya doni.

Takile rishiyag. Yajnyakund vidhvansuni.
Mhununiya avatarle. Gaurihar shulpani. Jay. १॥

Sath kodi gan sawen. Gheuniyan daityavari.
Jauniyan yuddh kel. Ran tumbal bhari.
Shivchakr daityachakr. Yuddh hoye barobari. Jay. २॥

Trishulpani tapta. Thor jhale krodhamule.
Marile khangan jevhan. Daityache kanthnali.
Vardan magtati. Pran antache veli. Jay. ३॥

Mall mhan karpooragaura. Har Har Mahadeva Malhari janmukhin.
Esa uchchar vhaava. Uddharile asurate.
Mhunin Mallari nava. Jay. ४॥

Champashasthiche divashi. Esa avatar jhala.
Anandle survar. Mhununi yelakot bola.
Charani tujhe leen nama. Deva sambhali tyaala. Jay Deva. ५॥

https://shriaarti.in/

खंडोबा आरती का भावार्थ English & मराठी –

Jai Dev Jai Dev Jai Khanderaya.
Victory to Lord Khanderaya (a form of Lord Shiva).
Bhavatam sanharuniya dakhave nijamaya. ||Dhruv||

He destroys all your worldly troubles and reveals his true form. (Dhruv means that this line is repeated throughout the hymn as a refrain).
Shivshankar Gaurivar har karunakar.

Lord Shiva, who is fair like camphor, removes the difficulties and showers his grace.
Nijbhaktachya sathi gheuni avatar.

Taking different forms, he comes to fulfill the desires of his devotees.
Bhulokachya thayi yevuni satvar.

He quickly descends to the earth.
Mani-malhadik daitya kela sanhar.||1||

He destroys demons like Mani and Malhada.
Sarvangaten lavuni bhandaar pivala.

He covers his body with ashes from the cremation ground.
Kanthin bhushan shobe rudrakshamala.

He wears a garland made of Rudraksha beads.
Sahyadriche varute baisuni avalila.

He plays and dances in the Sahyadri mountains.
Hara-hara vadnini bolatse velovela.||2||

He continuously chants “Hara Hara” (an expression associated with Lord Shiva) and sings.
Vasavoniya bahusundar susthal jejori.

Lord Shiva, who is very beautiful, resides in Vasavoniya.
Mahalsa shobhatse vamankavari.

Mahalsa (a goddess) shines like the Vamankavari flower.
Raghuvir-priya avatar to ha malhari.

He is Lord Raghuvir’s beloved avatar (incarnation), known as Malhari.
Hmanvuni niranjan gun gato bahupari.||3||

He possesses pure and numerous divine qualities.

खंडोबा आरती का भावार्थ मराठी –

जय देव जय देव जय खंडेराया ।
भगवान खंडेरायाचा विजय (भगवान शिवाचे एक रूप).
भवतां संहारुनिया दाखवावे निजमाया । ||ध्रुव||

तो तुमच्या सर्व सांसारिक संकटांचा नाश करतो आणि त्याचे खरे रूप प्रकट करतो. (ध्रुव म्हणजे ही ओळ संपूर्ण स्तोत्रात परावृत्त म्हणून पुनरावृत्ती होते).
शिवशंकर गौरीवर हर करुणाकर.

कापूरासारखा गोरा असणारा भगवान शिव अडचणी दूर करून आपली कृपा करतो.
निजभक्ताच्या साथी घेउनी अवतार ।

वेगवेगळी रूपे घेऊन तो आपल्या भक्तांच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी येतो.
भुलोकाच्या ठायी येवुनी सत्वर ।

तो पटकन पृथ्वीवर उतरतो.
मणि-माल्हादिक दैत्य केला संहार।||1||

तो मणि आणि मल्हादासारख्या राक्षसांचा नाश करतो.
सर्वांगातें लावुनी भंडार पिवला ।

तो स्मशानभूमीतील राखेने आपले शरीर झाकतो.
कंठीं भूषण शोबे रुद्राक्षमाला ।

तो रुद्राक्षाच्या मण्यांची माळा धारण करतो.
सह्याद्रीचे वरूते बैसुनि अवलिया ।

तो सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये खेळतो, नाचतो.
हर-हरा वदनीं बोलतसे वेलोवेला।||२||

तो सतत “हरा हरा” (भगवान शिवाशी संबंधित एक अभिव्यक्ती) जपतो आणि गातो.
वासवोनिया बहुसुंदर सुस्थल जेजोरी ।

अतिशय सुंदर असलेले भगवान शिव वासवोनियात वास करतात.
महालसा शोभतसे वामनकावरी ।

महालसा (एक देवी) वामनकावरी फुलासारखी चमकते.
रघुवीर-प्रिया अवतार ते हा मल्हारी ।

तो भगवान रघुवीरचा प्रिय अवतार (अवतार), मल्हारी म्हणून ओळखला जातो.
ह्मणवुनि निरंजन गुण गातो बहुपरी ।||३||

त्याच्याकडे शुद्ध आणि असंख्य दैवी गुण आहेत.

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment