🪔 श्री महालक्ष्मी जी की आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

श्री महालक्ष्मी जी की आरती मराठी, mahalaxmi ki aarti marathi –

जय देवी जय देवी जय महालक्ष्मी।
वससी व्यापकरुपे तू स्थूलसूक्ष्मी॥
करवीरपुरवासिनी सुरवरमुनिमाता।
पुरहरवरदायिनी मुरहरप्रियकान्ता।
कमलाकारें जठरी जन्मविला धाता।
सहस्त्रवदनी भूधर न पुरे गुण गातां॥

जय देवी जय देवी…॥

मातुलिंग गदा खेटक रविकिरणीं।
झळके हाटकवाटी पीयुषरसपाणी।
माणिकरसना सुरंगवसना मृगनयनी।
शशिकरवदना राजस मदनाची जननी॥

जय देवी जय देवी…॥

तारा शक्ति अगम्या शिवभजकां गौरी।
सांख्य म्हणती प्रकृती निर्गुण निर्धारी।
गायत्री निजबीजा निगमागम सारी।
प्रगटे पद्मावती निजधर्माचारी॥

जय देवी जय देवी…॥

अमृतभरिते सरिते अघदुरितें वारीं।
मारी दुर्घट असुरां भवदुस्तर तारीं।
वारी मायापटल प्रणमत परिवारी।
हें रुप चिद्रूप दावी निर्धारी॥

जय देवी जय देवी…॥

चतुराननें कुश्चित कर्मांच्या ओळी।
लिहिल्या असतिल माते माझे निजभाळी।
पुसोनि चरणातळी पदसुमने क्षाळी।
मुक्तेश्वर नागर क्षीरसागरबाळी॥

जय देवी जय देवी…॥

लक्ष्मी जी की आरती

Mahalakshmi Ji Ki Aarti (English Lyrics) Marathi –

Jai Devi Jai Devi Jai Mahalakshmi.
Vasasi vyapakrupe tu sthulsukshmi.
Karveerapuravasini suravaramunimata.
Puraharvardayini muraharapriyakanta.
Kamalakaren jathari janmavila dhata.
Sahastravadani bhudhar na pure gun gaatam.

Jai Devi Jai Devi…

Matuling gada khetak ravikirani.
Jhalka hatkavati piyushraspani.
Manikarasna surangvasna mriganayani.
Shashikaravadana rajasa madanachi janani.

Jai Devi Jai Devi…

Tara shakti agamya shivabhajakan gauri.
Sankhya mhanti prakriti nirgun nirdhari.
Gayatri nijabija nigamagam sari.
Pragate padmavati nijadharmachari.

Jai Devi Jai Devi…

Amritbharite sarite aghadurite vari.
Mari durghat asuran bhavadustar tari.
Vari mayapatla pranamat parivari.
Hen rup chidrup davi nirdhari.

Jai Devi Jai Devi…

Chaturananen kushchit karmanchya oli.
Lihilya asatil mate majhe nijabhalili.
Pusoni charanatali padsumane kshali.
Mukteshwar nagar kshirasagarbali.

Jai Devi Jai Devi…

https://shriaarti.in/

श्री महालक्ष्मी जी की आरती का भावार्थ English & मराठी –

Jai Devi Jai Devi Jai Mahalakshmi – Jai Devi (Goddess), Jai Devi, Jai Mahalakshmi.

Dwell widely thou sthulsukshmi – Thou dwellest in all forms, gross and subtle.

Karveerpurvasini Survaramunimata – O Mother, may you reside in Karveerpur, worshiped by gods and sages.

Puraharvardayini Muraharpriyakanta – You are the remover of obstacles, beloved of Lord Murahara (another name of Lord Vishnu).

Dhata born from the lotus-born lotus – You are the creator of the universe born from the lotus.

Sahastravadni bhudhar na shuddha guna gatam – With a thousand mouths you sing continuously of the qualities of the earth and all creation.

Matuling Gada Khetak Ravikirani – You have a bright and shining mace and shield.

Jhalka hatkavati piyushraspani – You hold the cup full of amrita, which gives divine bliss.

Manikarasna surangavasana mriganayani – You adorn yourself with jewels and are the grace and beauty of a deer.

Sasikaravadana Rajasa Mother of Madana – You are the mother of Cupid (Madana) with a face as beautiful as the moon.

Tara Shakti Agamya Shivbhajakan Gauri – O Gauri (another name of Parvati), you have incomparable divine power.

Samkhya Mhanti Prakriti Nirguna Nirdhari – You are beyond numbers, formless and attributeless nature.

Gayatri Nijbeez Nigamam Sari – You are the essence of Gayatri, the sacred Vedic mantra.

Pragte Padmavati Nijadharmachari – You have manifested as Padmavati and follow your own divine path.

Amritbarite Sarite Aghadurite Wari – You are the ocean of nectar, the boat that crosses worldly troubles.

Mari durghat asuram bhavadustar tari – You destroy the calamities and troubles caused by demons.

Vari Mayapatala Pranaam Parivari – O Goddess, I bow down to you, protect me.

Hen rup chidrup davi nirdhari – You have various forms, yet remain formless.

Chaturanane Kuschit Karmanchya Oli – With your four mouths you emanate some action.

Likhilya Mata Maje Nijbhalili – You have merged your own consciousness into the unmanifest.

Pusoni Charanatali Padsumane Kshali – You graciously wash your feet in the holy water of Pushoni river.

Mukteshwar Nagar Kshirsagarbali – You live in the ocean of milk, Mukteshwar.

श्री महालक्ष्मी जी की आरती का भावार्थ मराठी –

जय देवी जय देवी जय महालक्ष्मी – जय देवी (देवी), जय देवी, जय महालक्ष्मी.

वससि व्यापकरूपे तू स्थूलसुक्ष्मि – तू स्थूल आणि सूक्ष्म अशा सर्व रूपांत निवास करतोस.

करवीरपुरवासिनी सुरवरमुनिमाता – हे माते, देव आणि ऋषींनी पूज्य असलेल्या करवीरपुरात तू निवास कर.

पुराहरवरदायिनी मुराहरप्रियकांता – तुम्ही अडथळे दूर करणारे आहात, भगवान मुराहराला प्रिय आहात (भगवान विष्णूचे दुसरे नाव).

कमलाकरें जठरी जन्मविला धाता – कमळापासून जन्मलेल्या विश्वाचा निर्माता तू आहेस.

सहस्त्रवदनी भूधर न शुद्ध गुण गातम् – हजार मुखांनी तू पृथ्वीचे आणि सर्व सृष्टीचे गुण सतत गातोस.

मातुलिंग गडा खेतक रविकिरणी – तुमच्याकडे तेजस्वी आणि चमकणारी गदा आणि ढाल आहे.

झलका हटकवती पियुश्रस्पणी – तुम्ही अमृताने भरलेला प्याला धरा, जो दिव्य आनंद देतो.

मणिकरास्ना सुरंगवासना मृगनयनी – तू स्वतःला रत्नांनी सजवतोस आणि मृगाची कृपा आणि सौंदर्य आहेस.

शशिकरवदन राजसा मदनाची जननी – तू चंद्राप्रमाणे सुंदर मुख असलेली कामदेवाची (मदना) माता आहेस.

तारा शक्ती अगम्य शिवभजकन गौरी – हे गौरी (पार्वतीचे दुसरे नाव), तुझ्याकडे अतुलनीय दैवी शक्ती आहे.

सांख्य म्हंती प्रकृति निर्गुण निर्धारी – तू संख्यांच्या पलीकडे, निराकार आणि गुणरहित स्वभाव आहेस.

गायत्री निजबीज निगमम सारी – तुम्ही गायत्रीचे सार आहात, पवित्र वैदिक मंत्र.

प्रगटे पद्मावती निजधर्माचारी – तू पद्मावती म्हणून प्रकट झाला आहेस आणि स्वतःच्या दैवी मार्गाचा अवलंब कर.

अमृतभरिते सरिते अघादुरिते वारी – तू अमृताचा सागर, ऐहिक संकट पार करणारी नौका.

मारी दुर्घट असुरं भवदुस्तार तारी – तू राक्षसांमुळे होणारी संकटे आणि संकटे नष्ट कर.

वरी मायापातला प्रणाम परिवरी – हे देवी, मी तुला नमन कर, माझे रक्षण कर.

हेन रूप चिद्रूप दावि निर्धारी – तुझी विविध रूपे आहेत, तरीही निराकार रहा.

चतुरानानें कुश्चित कर्मांच्य ओली – तुमच्या चार मुखांनी तुम्ही काही क्रिया प्रकाशित करता.

लिहिल्य असतील माते माझे निजभालिली – तू स्वतःची जाणीव अव्यक्तात विलीन केली आहेस.

पुसोनी चरणातली पद्सुमने क्षाली – पुशोनी नदीच्या पवित्र पाण्यात तू कृपापूर्वक पाय धुतोस.

मुक्तेश्वर नगर क्षीरसागरबली – तुम्ही मुक्तेश्वर या दुधाच्या महासागरात राहता.

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

श्री महालक्ष्मी जी: देवी लक्ष्मीची आराधना

सुरवातीचा भाग

वास्तविकतेत, जीवनातील धन, समृद्धी, औषधी, दांत्यपूर्णता आणि संपन्नता सापडण्याची इच्छा हरली की आपण कुणाची ओळख करू शकतो? आपल्या जीवनातील एक विशेष असा देवता आहे, ज्याची मान्यता विशेष रूपात भारतात आहे. अशा एक देवतेची मराठीत अत्यंत आदरांजली म्हणून लक्ष्मीचे आराधना सापडते. त्याच्या आराधनेतून मानवी धन, धर्म, कार्यक्षमता आणि संतुष्टी वाढतात. इतका श्रद्धा वाटलेला होता की याच्यात आराधना करणाऱ्यांनी खुशीत आत्महत्या केली आहे. आपल्याला ज्या देवीला आराधत असता ती म्हणजे “श्री महालक्ष्मीची आराधना.”

आराधनेचे महत्व

श्री महालक्ष्मीची आराधना विश्वासाची एक महत्वाची प्रक्रिया आहे. आपल्याला विश्वास आहे की लक्ष्मीची आराधना करून सर्व अशाप्रकाराचे बंधन तोडता येतात आणि धन, समृद्धी आणि सुख-शांती सापडतात. श्री महालक्ष्मीची आराधना करण्याचे एक सोपे मार्ग आहे, ज्यामुळे आपल्याला आनंदी आणि संतुष्ट बनवते.

लक्ष्मीच्या आराधनेचे सर्वात महत्त्वपूर्ण उपाय

१. मात्र १६ दिवसांत आराधना

श्री महालक्ष्मीची आराधना करण्यासाठी म्हणजे सातरा, दसरा आणि त्रयोदशी ची व्रते करणे आवश्यक आहे. त्या व्रतांच्या दिवशी नित्यपूजा, ध्यान आणि मन्त्र जप करावे. या तीन दिवशी तुमच्या आराधनेसाठी श्री महालक्ष्मीचे आभंग, स्तोत्रे, आरती आणि मन्त्र वाचणे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.

२. वृत्तांची देवी लक्ष्मीची आराधना

दिनचर्या नियमितपणे केल्यास ते वाढतात. सकाळी जागृत होताना आपल्याला वृत्तांची देवी लक्ष्मीची आराधना करावी लागते. ती तुमच्या घरातील वृत्तांना सजवणे, तापासणे, वंदन करणे आणि पुरवणे आवश्यक आहे.

आराधनेचे लाभ

श्री महालक्ष्मीची आराधना करण्याचे अनेक लाभ आहेत. ती आपल्या जीवनात धन, समृद्धी आणि संपन्नता आणते. ज्या लोकांनी श्री महालक्ष्मीची आराधना केली आहे, त्यांच्या व्यापाराचा वाढ झाला आहे, कर्मचार्यांना उत्तम प्रमाणात वार्तापत्रिका देतात आणि संघटनांची सफळता मिळते.

श्री महालक्ष्मीची आराधना करण्याने व्यापारात लाभ होते, धन समाविष्ट करते, बद्धल प्राप्त होते आणि आत्मविश्वास वाढतो. या आराधनेमुळे संतुष्टीची भावना आपल्या जीवनात प्रवेश करते आणि आनंदाची भेट देते.

संक्षेपत:

श्री महालक्ष्मीची आराधना तुमच्या जीवनाला अपार धन, समृद्धी आणि संपन्नता घेऊन आपल्या स्वप्नांना प्रकट करू शकते. तुमच्या आराधनेने सुख, शांती आणि प्रेमाचे पुढचे आपले जीवन सुंदर करण्यास मदत करेल. श्री महालक्ष्मीची आराधना करा आणि सदैव आनंदाचे आणि आशीर्वादाचे अनुभव करा.

Leave a Comment