🪔 पांडुरंगाची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

पांडुरंगाची आरती मराठी –

युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा
वामाङ्गी रखुमाईदिसे दिव्य शोभा ।
पुण्डलिकाचे भेटि परब्रह्म आले गा
चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा ॥१॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ॥धृ०॥

तुळसीमाळा गळा कर ठेऊनी कटी
कासे पीताम्बर कस्तुरी लल्लाटी ।
देव सुरवर नित्य येती भेटी
गरुड हनुमन्त पुढे उभे राहती ॥२॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ॥धृ०॥

धन्य वेणूनाद अणुक्षेत्रपाळा
सुवर्णाची कमळे वनमाळा गळा ।
राई रखुमाबाई राणीया सकळा
ओवाळिती राजा विठोबा सावळा ॥३॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ॥धृ०॥

ओवाळू आरत्या कुरवण्ड्या येती
चन्द्रभागेमाजी सोडुनिया देती ।
दिण्ड्या पताका वैष्णव नाचती
पण्ढरीचा महिमा वर्णावा किती ॥४॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ॥धृ०॥

आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती
चन्द्रभागेमाजी स्नाने जे करिती ।
दर्शन होळामात्रे तया होय मुक्ति
केशवासी नामदेव भावे ओवाळिती ॥५॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ॥धृ०॥

🪔 आरती विठ्ठलाची (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Pandurangachi Aarti (English Lyrics) Marathi –

Yuge aththavis vitevari ubha
Vamangi rakhumaidise divya shobha.
Pundalikache bheti parabrahma aale ga
Charani vahe Bhima uddhari jaga. ||1||

Jay Dev Jay Dev Jay Panduranga.
Rakhumai Vallabha raichya Vallabha pave jivalaga. ||dhruv||

Tulasimala gala kar theuni kati
Kase pitambar kasturi lallati.
Dev survar nitya yeti bheti
Garuda Hanumant pudhe ubhe rahti. ||2||

Jay Dev Jay Dev Jay Panduranga.
Rakhumai Vallabha raichya Vallabha pave jivalaga. ||dhruv||

Dhanya venunad anukshetrapala
Suvarnachi kamale vanamala gala.
Rai Rakhumabai raniya sakala
Ovaliti Raja Vithoba savala. ||3||

Jay Dev Jay Dev Jay Panduranga.
Rakhumai Vallabha raichya Vallabha pave jivalaga. ||dhruv||

Ovalu aratya kuravandya yeti
Chandrabhagemaji soduniya deti.
Dindyapatka Vaishnav nachati
Pandharicha mahima varnavati kiti. ||4||

Jay Dev Jay Dev Jay Panduranga.
Rakhumai Vallabha raichya Vallabha pave jivalaga. ||dhruv||

Ashadhi Kartiki bhaktajan yeti
Chandrabhagemaji snane je kariti.
Darshan holaratre taya hoye mukti
Keshavasi Namdev bhave ovaliti. ||5||

Jay Dev Jay Dev Jay Panduranga.
Rakhumai Vallabha raichya Vallabha pave jivalaga. ||dhruv||

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

चालीसा संग्रह देखे – लिक

स्त्रोत संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment