🪔 पांडुरंगाची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

पांडुरंगाची आरती मराठी –

युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा
वामाङ्गी रखुमाईदिसे दिव्य शोभा ।
पुण्डलिकाचे भेटि परब्रह्म आले गा
चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा ॥१॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ॥धृ०॥

तुळसीमाळा गळा कर ठेऊनी कटी
कासे पीताम्बर कस्तुरी लल्लाटी ।
देव सुरवर नित्य येती भेटी
गरुड हनुमन्त पुढे उभे राहती ॥२॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ॥धृ०॥

धन्य वेणूनाद अणुक्षेत्रपाळा
सुवर्णाची कमळे वनमाळा गळा ।
राई रखुमाबाई राणीया सकळा
ओवाळिती राजा विठोबा सावळा ॥३॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ॥धृ०॥

ओवाळू आरत्या कुरवण्ड्या येती
चन्द्रभागेमाजी सोडुनिया देती ।
दिण्ड्या पताका वैष्णव नाचती
पण्ढरीचा महिमा वर्णावा किती ॥४॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ॥धृ०॥

आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती
चन्द्रभागेमाजी स्नाने जे करिती ।
दर्शन होळामात्रे तया होय मुक्ति
केशवासी नामदेव भावे ओवाळिती ॥५॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ॥धृ०॥

🪔 आरती विठ्ठलाची (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Pandurangachi Aarti (English Lyrics) Marathi –

Yuge aththavis vitevari ubha
Vamangi rakhumaidise divya shobha.
Pundalikache bheti parabrahma aale ga
Charani vahe Bhima uddhari jaga. ||1||

Jay Dev Jay Dev Jay Panduranga.
Rakhumai Vallabha raichya Vallabha pave jivalaga. ||dhruv||

Tulasimala gala kar theuni kati
Kase pitambar kasturi lallati.
Dev survar nitya yeti bheti
Garuda Hanumant pudhe ubhe rahti. ||2||

Jay Dev Jay Dev Jay Panduranga.
Rakhumai Vallabha raichya Vallabha pave jivalaga. ||dhruv||

Dhanya venunad anukshetrapala
Suvarnachi kamale vanamala gala.
Rai Rakhumabai raniya sakala
Ovaliti Raja Vithoba savala. ||3||

Jay Dev Jay Dev Jay Panduranga.
Rakhumai Vallabha raichya Vallabha pave jivalaga. ||dhruv||

Ovalu aratya kuravandya yeti
Chandrabhagemaji soduniya deti.
Dindyapatka Vaishnav nachati
Pandharicha mahima varnavati kiti. ||4||

Jay Dev Jay Dev Jay Panduranga.
Rakhumai Vallabha raichya Vallabha pave jivalaga. ||dhruv||

Ashadhi Kartiki bhaktajan yeti
Chandrabhagemaji snane je kariti.
Darshan holaratre taya hoye mukti
Keshavasi Namdev bhave ovaliti. ||5||

Jay Dev Jay Dev Jay Panduranga.
Rakhumai Vallabha raichya Vallabha pave jivalaga. ||dhruv||

https://shriaarti.in/

पांडुरंगाची आरती का भावार्थ English & मराठी –

Yuge aththavis vitevari ubha
Vamangi rakhumaidise divya shobha.
Pundalikache bheti parabrahma aale ga
Charani vahe Bhima uddhari jaga. ||1||

Translation:
In the twenty-eighth age, both the divine forms are present.
The left-leaning Rakhumai (Goddess Rukmini) shines divinely.
The supreme Brahman, the deity of Pundalik, arrives.
The Bhima River flows carrying the salvation of the world. ||1||

Tulasimala gala kar theuni kati
Kase pitambar kasturi lallati.
Dev survar nitya yeti bheti
Garuda Hanumant pudhe ubhe rahti. ||2||

Translation:
Wearing a tulsi garland around His neck and waist,
Adorned with a yellow silk robe and a kasturi mark on the forehead.
The divine deities and gods arrive perpetually.
Garuda and Hanuman stay ahead. ||2||

Dhanya venunad anukshetrapala
Suvarnachi kamale vanamala gala.
Rai Rakhumabai raniya sakala
Ovaliti Raja Vithoba savala. ||3||

Translation:
Blessed is the guardian of the sacred land.
Wearing a forest garland made of golden lotus flowers.
The queen Rakhumabai and all others,
Witness the oval form of King Vithoba. ||3||

Ovalu aratya kuravandya yeti
Chandrabhagemaji soduniya deti.
Dindyapatka Vaishnav nachati
Pandharicha mahima varnavati kiti. ||4||

Translation:
The celestial dancers and bards arrive in anticipation,
Removing the crescent moon from their hair.
The Vaishnavs perform dindis (a form of dance)
Expressing the glory of Panduranga’s abode. ||4||

Ashadhi Kartiki bhaktajan yeti
Chandrabhagemaji snane je kariti.
Darshan holaratre taya hoye mukti
Keshavasi Namdev bhave ovaliti. ||5||

Translation:
In the months of Ashadha and Kartika, devotees arrive,
Taking a holy bath in the Chandrabhaga River.
By having the darshan (sight) of Panduranga during the night,
They attain liberation, becoming one with Keshava and Namdev. ||5||

पांडुरंगाची आरती का भावार्थ मराठी –

युगे अथथविस विटेवरी उभा
वामांगी रखुमाईदिसे दिव्य शोभा ।
पुंडलिकाचे भेती परब्रह्म आले गा
चरणी वाहे भीमा उधारी जगा । ||1||

भाषांतर:
अठ्ठावीसाव्या युगात दोन्ही दैवी रूपे आहेत.
डावीकडे झुकलेली रखुमाई (देवी रुक्मिणी) दैवी चमकते.
परम ब्रह्म, पुंडलिकाचे दैवत आगमन.
जगाचा उद्धार करणारी भीमा नदी वाहते. ||1||

तुळशीमाला गेला कर थेउनी काटी
कासे पितांबर कस्तुरी लल्लाटी ।
देव सुरवर नित्य येती भेती
गरुड हनुमंत पुढे उभे राहती. ||2||

भाषांतर:
गळ्यात व कंबरेला तुळशीची माळ घातली.
पिवळा रेशमी झगा आणि कपाळावर कस्तुरी चिन्हाने सजलेले.
दैवी देवता आणि देवता सतत येत असतात.
गरुड आणि हनुमान पुढे राहतात. ||2||

धन्य वेणुनाद अनुक्षेत्रपाल
सुवर्णाची कमळे वनमाला गेला ।
राया रखुमाबाई राण्या सकळा
ओवाळिती राजा विठोबा सावळा । ||3||

भाषांतर:
धन्य ती पवित्र भूमीचा रक्षक.
सुवर्ण कमळाच्या फुलांनी बनवलेली वनमाला धारण केली.
राणी रखुमाबाई आणि इतर सर्व,
राजा विठोबाच्या अंडाकृती रूपाचे साक्षीदार. ||3||

ओवाळू आरत्या कुरवंद्य येती
चंद्रभागेमाजी सोडुनिया देती ।
दिंड्यापटका वैष्णव नाचती
पंढरीचा महिमा वर्णावती कीती । ||4||

भाषांतर:
आकाशीय नर्तक आणि बार्ड्स अपेक्षेने येतात,
त्यांच्या केसांतून चंद्रकोर काढणे.
वैष्णव दिंडी (नृत्याचा एक प्रकार) करतात.
पांडुरंगाच्या वासाचा महिमा व्यक्त करत. ||4||

आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती
चंद्रभागेमाजी स्नेह जे करिती ।
दर्शन होलारात्रे तया होये मुक्ती
केशवासी नामदेव भावे ओवलीती । ||5||

भाषांतर:
आषाढ आणि कार्तिक महिन्यात भाविक येतात,
चंद्रभागा नदीत पवित्र स्नान.
रात्री पांडुरंगाचे दर्शन घेऊन,
केशव आणि नामदेव यांच्याशी एकरूप होऊन त्यांना मुक्ती मिळते. ||5||

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment