नवनाथांची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
4/5 - (3 votes)

नवनाथांची आरती मराठी, navnath aarti marathi, navnath aarti, नवनाथ आरती, नवनाथांची आरती, navnathanchi aarti

आरती १ -

जयदेव जयदेव जय श्रीनवनाथाहो, स्वामी नवनाथा ।
भावार्ते आरती ओवाळू आरती श्रीगुरुदेवदत्ता ॥ जयदेव ॥ धृ ॥

कलियुगी अवतार नवनाथांचा ।
केलासे उद्धार भक्तजनांचा ।
दावीला मूळमार्ग शाबरी विद्येचा ।
आगळा महिमा न कळे स्वामी सिद्धांचा ॥ १ ॥

मच्छीपासूनि झाले स्वामी मच्छिंद्र ।
गोरक्ष जन्मले गोवर भस्मात ।
जालंदर उत्पत्ति यज्ञकुण्डात ।
कानिफ पैदास गजकर्णात ॥ २ ॥

जयाचे चरणापासूनी झाले चर्पटीनाथ ।
गहिनी गोपीचंद अडबंगनाथ ।
हरिणीने रक्षिले भर्तरीनाथ ।
पुढे चौर्‍यांशी सिद्धांचे गणित ॥ ३ ॥

कलीमध्ये नवनाथ प्रकटले ।
शाबरीविद्या देऊनि जग उद्धरिले ।
विद्येच्या प्रतापे सुरवर जिंकिले ।
नाथांच्या सेवेशी शरणागत आले ॥ ४ ॥

आरती २- 

जयदेव जयदेव जय नवनाथा |
भक्तगण उद्धरी देउनी सिद्ध करा ||धृ ||  

मच्छिन्द्र गोरख तैसे जालिंदरनाथ |
कानिफ  गहिनीनाथ नागेशासहित |

चर्पटी भर्तरी रेवण मिळुनी नऊनाथ  |
नवनारायण अवतार संत ||१||

भक्तीशक्ती बोधावैराग्यहीत |
तापत्रय ते हरिती स्मरा एकचित्त |

नमने चरित्र पठणे दुरितांचे अंत |
भक्त जणांशी तारी नवनाथ खचित ||२||

इहपर साधूंनी देती समस्त नवनाथ |
भूत समंधा  प्रेता घालविती सत्य |

भक्त जणांचे पुरवा तुम्हीच संकल्प |
कृतार्थ होता दावा सदानंद रूप ||३||

दुखी दरिद्री लोकांना तारा |
देउनी सुख संपत्ती मुक्ती दोहीं करा |

स्मरन करावे आता नित्य नित्यनाथा |
शरणागत मी तुमच्यापायी मम माथा ||४||

नवनाथची आधार सकलांनाआता |
आरती ओवाळिता हरळी भवचिंता |

ब्रम्ह सनातन शांती देई मम चित्ता |
शरण विनायक लोटांगण आता ||५||

आरती ३- 

जयदेव जयदेव जय ‘नवनाथा’ आरती स्वीकारावी प्राज्ञानीं कवंता ||धृ || 

मछिंद्र, गोरक्ष जालींदरनाथ | कानिफा, चौरंगी, आडबंगीनाथ |

रेवण,चरपटी, गहिनी, नि वटसिद्ध | भर्तरी आणि मीननाथ ||१||

जन्म आपुला ‘अयोनी संभव’ | त्यात ‘श्री दत्तात्रेय – अनुग्रह’ |

तेणें प्रसन्न केली दैवतें | संपादिली सर्व विद्या अस्त्रांतें || २||

त्या महान विद्या अस्त्रांतें | केले हो सुखी सकळ जनांसी | चौर्याऐंशी सिद्ध करुनि |

दत्त पंथाचा हा नाथ पंथाचा हो वाढविला महिमा ||३||

चरणासी एकचि ” नम्र विंनती, ‘या बाळांवरी’ ठेवा कृपादृष्टी ” ||

‘ नवनाथ ! नवनाथ !’ करिता धावा |  तारुनि न्यावे ‘या बालकांना ‘ || ४||

नवनाथांची आरती

Navanathanchi Aarti Matathi (English Lyrics) –

Aarti 1 –

Jaydev jaydev jai shrinavanathaho, swami navanatha.
Bhaavarte aarti ovaḷū aarti shrigurudevdatta. Jaydev. Dhruva.

Kaliyugi avataar navanathānchā.
Kelāse uddhār bhaktajnānchā.
Dāvīlā mūḷmārg shābarī vidyēchā.
Āgaḷā mahimā na kaḷē swāmi siddhānchā. 1.

Machhipāsūni jhālē swāmi machhindra.
Gōrakṣh janmalē govra bhasmāt.
Jālandar utpatti yajñakuṇḍāt.
Kānifa paidās gajakarṇāt. 2.

Jayāchē charaṇāpāsūnī jhālē charpaṭīnātha.
Gahinī gōpīchand aḍabaṅganātha.
Hariṇīnē rakṣhilē bharatarīnātha.
Puḍhē chaur‍yānshī siddhānche gaṇit. 3.

Kalīmadhyē navanath prakaṭalē.
Shābarīvidyā dēūni jag uddharilē.
Vidyēchyā pratāpē suravar jinkilē.
Nāthānchyā sēvēśī śaraṇāgata ālē. 4.

Aarti 2 –

Jaydev jaydev jai navanathā |
Bhaktagaṇ uddharī dēunī siddh karā ||Dhru ||

Machchhindra gōrakh taisē jālindar nāth |
Kānifa gahinīnāth nāgēshāsahita |

Charpaṭī bhartarī rēvaṇ miḷunī nau nātha |
Navanārāyaṇ avatār santa ||1||

Bhaktīśaktī bōdhāvairāgyahīt |
Tāpatrayē tē haritī smarā ēkachitta |

Namanē charitra paṭhaṇē duritānchē anta |
Bhakta jaṇānshī tārī navanāth khachita ||2||

Ihapara sādhūnnī dētī samasta navanāth |
Bhūta samandhā prētā ghālavatī satya |

Bhakta jaṇānchē puravā tumhīcha saṅkalpa |
Kr̥tārtha hōtā dāvā sadānanda rūpa ||3||

Dukhī daridrī lōkānna tārā |
Dēunī sukh sampattī mukti dōhīṁ karā |

Smarana karāvē ātā nitya nityanāthā |
Śaraṇāgata mī tumchyāpāyī mama māthā ||4||

Navanāthachī ādhāra sakalānnāātā |
Aarti ōvāḷitā haraḷī bhavachintā |

Brahma sanātana śānti dē’ī mama chittā |
Śaraṇa vināyaka lōṭāṅgaṇ ātā ||5||

Aarti 3-

Jaydev jaydev jay ‘navanāthā’ āratī swīkārāvī prājñānīṁ kavaṁtā ||Dhru ||

Machchhindra, gōrakṣh jālīṁdar nāth | Kānifā, chauryān̄gī, aḍabaṅgīnāth |

Revana, charpaṭī, gahinī, ni vaṭasiddh | Bhartarī ani mīnanāth ||1||

Janma āpulā ‘ayōnī sambhava’ | Tyāt ‘shrī dattātrēya – anugraha’ |

Tēṇēṁ prasann kēlī daivatēṁ | Sampādilī sarva vidyā astrāntēṁ || 2||

Tyā mahān vidyā astrāntēṁ | Kēlē hō sukhī sakal janānsī | Chauryā’īnshī siddh karuni |

Datta panthāchā hā nāth panthāchā hō vāḍhavilā mahimā ||3||

Charaṇāsī ēkachi “namra viṁnati, ‘yā bāḷāṁvarī’ ṭhēvā kr̥pādṛṣhṭī” ||

‘ Navanāth! Navanāth!’ karitā dhāvā | Tāruni nyāvē ‘yā bālakānna ‘ || 4||

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

चालीसा संग्रह देखे – लिक

स्त्रोत संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment