🪔 वटसावित्रीची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

वटसावित्रीची आरती मराठी –

अश्वपती पुसता झाला।। नारद सागंताती तयाला।।
अल्पायुषी सत्यवंत।। सावित्री ने कां प्रणीला।।
आणखी वर वरी बाळे।। मनी निश्चय जो केला।।
आरती वडराजा।।१।।

दयावंत यमदूजा। सत्यवंत ही सावित्री।
भावे करीन मी पूजा। आरती वडराजा ।।धृ।।
ज्येष्ठमास त्रयोदशी। करिती पूजन वडाशी ।।
त्रिरात व्रत करूनीया। जिंकी तू सत्यवंताशी।
आरती वडराजा ।।२।।

स्वर्गावारी जाऊनिया। अग्निखांब कचळीला।।
धर्मराजा उचकला। हत्या घालिल जीवाला।
येश्र गे पतिव्रते। पती नेई गे आपुला।।
आरती वडराजा ।।३।।

जाऊनिया यमापाशी। मागतसे आपुला पती। चारी वर देऊनिया।
दयावंता द्यावा पती।
आरती वडराजा ।।४।।

पतिव्रते तुझी कीर्ती। ऐकुनि ज्या नारी।।
तुझे व्रत आचरती। तुझी भुवने पावती।।
आरती वडराजा ।।५।।

पतिव्रते तुझी स्तुती। त्रिभुवनी ज्या करिती।। स्वर्गी पुष्पवृष्टी करूनिया।
आणिलासी आपुला पती।। अभय देऊनिया। पतिव्रते तारी त्यासी।।
आरती वडराजा ।।६।।

🪔 वटसावित्रीची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Vat Purnima Aarti (English Lyrics) Marathi –

Ashwpati Pushtaa Jhaala.
Narad Saagantaa-ti Tyaalaa.
Alpaayushi Satyavant.
Saavitree Ne Kaan Praneelaa.
Aankhi Var Vari Baale.
Mani Nishchay Jo Kela.
Aaratee Vadaraajaa. 1.

Dayaavant Yamadujaa.
Satyavant Hee Saavitree.
Bhaave Kareen Mee Poojaa.
Aaratee Vadaraajaa. Dhruv.

Jyeshthmaas Trayodashi.
Kariti Poojan Vadaashii.
Tri-raat Vrat Karooniyaa.
Jinkee Too Satyavantaashee.
Aaratee Vadaraajaa. 2.

Swargaavaaree Jaauniyaa.
Agnikhaamb Kachhaleelaa.
Dharmaraajaa Uchakalaa.
Hatya Ghaalil Jeevaalaa.
Yeshra Ge Pativrati.
Pati Nee Gee Aapulaa.
Aaratee Vadaraajaa. 3.

Jaauniyaa Yamaapaashee.
Maagatase Aapulaa Pati.
Chaari Var Deooniyaa.
Dayaavantaa Dyaavaa Pati.
Aaratee Vadaraajaa. 4.

Pativrate Tujhee Keerti.
Aikuni Jyaa Naaree.
Tujhe Vrat Aachartee.
Tujhee Bhuvane Paavatee.
Aaratee Vadaraajaa. 5.

Pativrate Tujhee Stuti.
Tribhuvanee Jyaa Kariti.
Svargee Pushpavrishtee Karooniyaa.
Aanilaasee Aapulaa Pati.
Abhay Deooniyaa.
Pativrate Taaree Tyaasee.
Aaratee Vadaraajaa. 6.

https://shriaarti.in/

वटसावित्रीची आरती भावार्थ English & मराठी –

“Ashwapati’s daughter was well nourished,
Narada and Sagantu were her associates.
Named Satyavati, she had a short life.
Savitri adorned her ears.
With deep determination in her heart,
She made a decisive decision.
Aarti of Raja Vdarraja. 1.

Compassionate, the son of Yama (Yamadharma) approached.
Actually he was Satyavan’s husband.
I worship with devotion.
Aarti of Raja Vdarraja. Dhruv

On Trayodashi in Jyeshtha month
Worshiping on the twelfth day (Vadashi).
Fasting for three nights (triratra),
For one who belongs to Satyavana.
Aarti of Raja Vdarraja. 2.

going to heaven’s door,
Coughing on a piece of wood.
The Lord of Dharma (Yama) spoke,
raising the dead.
Such is the story of the devoted wife,
She brought her husband back to life.
Aarti of Raja Vdarraja. 3.

Going to Yama’s abode,
On the way she met her husband.
She begged for his life,
Compassionate Yama gave four boons.
Aarti of Raja Vdarraja. 4.

Salutations to your devotion, O virtuous wife.
As no other woman has ever been.
You observe a vow dedicated to your husband,
You are the supreme woman in your world.
Aarti of Raja Vdarraja. 5.

O Sadhguru’s wife, praising your devotion.
Adored by all three.
Shower heavenly flowers on you,
Your husband (the Lord) comes to you.
Gives you fearlessness.
O virtuous wife, thou hast crossed the ocean.
Aarti of Raja Vdarraja. 6.”

वटसावित्रीची आरती भावार्थ मराठी –

“अश्वपतीची मुलगी चांगली पोषित झाली,
नारद आणि सगंतू हे तिचे सहकारी होते.
सत्यवती नावाचे तिचे आयुष्य अल्प होते.
सावित्री तिच्या कानाची शोभा होती.
तिच्या मनातील खोल निश्चयाने,
तिने एक निर्णायक निर्णय घेतला.
राजा व्दारराजाची आरती. १.

दयाळू, यमाचा पुत्र (यमधर्म) जवळ आला.
खरे तर तो सत्यवानाचा नवरा होता.
मी भक्तीभावाने पूजा करतो.
राजा व्दारराजाची आरती. ध्रुव.

ज्येष्ठ महिन्यात त्रयोदशीला
बाराव्या दिवशी (वदशी) पूजा करणे.
तीन रात्री उपवास (त्रिरात्र),
जो सत्यवानाचा आहे त्याच्यासाठी.
राजा व्दारराजाची आरती. 2.

स्वर्गाच्या दाराकडे जात आहे,
लाकडाच्या तुकड्यावर बसून कच्छलीला.
धर्माचा स्वामी (यम) बोलला,
मृतांना जिवंत करणे.
अशी आहे भक्त पत्नीची कहाणी,
तिने पतीला पुन्हा जिवंत केले.
राजा व्दारराजाची आरती. 3.

यमाच्या निवासस्थानाकडे जात आहे,
वाटेत तिला तिचा नवरा भेटला.
तिने त्याच्या जिवाची याचना केली,
दयाळू यमाने चार वरदान दिले.
राजा व्दारराजाची आरती. 4.

हे सद्गुणी पत्नी, तुझ्या भक्तीला सलाम.
जशी दुसरी कोणतीही स्त्री झाली नाही.
तुम्ही तुमच्या पतीला समर्पित केलेले व्रत पाळता,
तुझ्या जगात तू सर्वोच्च महिला आहेस.
राजा व्दारराजाची आरती. ५.

हे सद्गुरु पत्नी, तुझ्या भक्तीची स्तुती करीत आहे.
तिन्ही लोकांद्वारे आराध्य.
तुझ्यावर स्वर्गीय फुलांचा वर्षाव,
तुझा पती (प्रभू) तुझ्याकडे येतो.
तुला निर्भयपणा प्रदान करतो.
हे सद्गुणी पत्नी, तू सागर पार केलास.
राजा व्दारराजाची आरती. ६.”

वटसावित्रीची: उत्सवाची महत्त्वाची माहिती

वटसावित्रीची एक प्रसिद्ध हिंदू उत्सव आहे जो मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये साजरा केला जातो. या उत्सवाचा उद्देश वृद्धावस्थेतील स्त्रियांना अखंड सौभाग्य देण्यासाठी आहे.

वटसावित्रीची उत्सवाची विशेषता ती आहे की तीन वट झाडे एकत्र असतील आणि त्यांच्या शाखांवर विविध प्रकारच्या फळे आणि फुले लागलेले असतील. हे उत्सव ज्येष्ठ महिन्याच्या शुभ मुहूर्तात साजरा केला जातो. वटसावित्रीच्या उत्सवाची सुरुवात तिथी अमावस्येनंतर झाली जाते आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी समाप्त होते.

वटसावित्रीची महत्त्व

धार्मिक महत्त्व

वटसावित्री व्रत हिंदू धर्मातील एक महत्त्वाचा सण आहे. हा सण ज्येष्ठ महिन्यातील त्रयोदशीपासून अमावस्येपर्यंत दोन दिवस असतो. हे व्रत स्त्रीच्या स्वास्थ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या व्रतात स्त्री संतानाची इच्छा पूर्ण होते आणि त्यांना लंब आयु मिळते. वटसावित्री व्रताचे विस्तृत माहिती हा लेख देत आहे.

वटसावित्री व्रत हा भारतातील विविध प्रांतांत अलग-अलग नावाने ओळखला जातो. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात वटसावित्री व्रत म्हणजे वटसावित्री पूजा. ह्या व्रतात स्त्री वटवृक्षाच्या जडांना पूजा करते आणि त्यांना दुध व फळे देतात. वटसावित्री व्रत दोन दिवसांचा असतो आणि हा व्रत स्त्रीच्या स्वास्थ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

सांस्कृतिक महत्त्व

वटसावित्री व्रत हा हिंदू संस्कृतीतील एक महत्त्वाचा सण आहे. ह्या सणाला सांस्कृतिक महत्त्व आहे. ह्या सणातील विधींमध्ये स्त्री वटवृक्षाच्या जडांना पूजा करते. वटसावित्री व्रत दोन दिवसांचा असतो. ह्या व्रतात स्त्रीच्या स्वास्थ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. वटसावित्री व्रताचे विस्तृत माहिती हा लेख देत आहे.

वटसावित्रीची सेवा

उपास्य दैवत

वटसावित्रीची सेवा करण्यासाठी उपास्य दैवत हे दोन असतात. पहिला दैवत हे सत्यवान आणि दुसरा दैवत हे सावित्री असते. सावित्री देवी ह्या दैवताच्या पूजनात जास्त वेगळा महत्त्व दिला जातो. सावित्री देवी ह्या दैवताच्या पूजनात जास्त वेगळा महत्त्व दिला जातो. त्यांच्या पूजनात जास्त वेगळा महत्त्व दिला जातो कारण त्यांनी सत्यवान जसे निष्ठावंत व्यक्ती आणि त्यांच्या वडीलच्या इच्छेपूर्तींवर त्यांच्या जीवनाचा उत्तम निर्णय घेतला होता.

व्रत कसे करावे

वटसावित्रीची सेवा करण्यासाठी व्रत केले जाते. व्रताची शुरुआत ज्येष्ठ मासातील त्रयोदशीपासून होते आणि व्रताचे अंत ज्येष्ठ मासातील अमावस्येपर्यंत चालते. व्रताचे दररोज उपास्य दैवताच्या पूजनाच्या नियमांचे पालन करावे लागते. व्रताच्या दररोज उपास्य दैवताच्या पूजनाच्या नियमांचे पालन करावे लागते. व्रत करण्याच्या नियमांमध्ये उपास्य दैवताच्या पूजनाचे नियम आहेत, उपास्य दैवताच्या नावाचे उच्चार करणे आणि उपास्य दैवताच्या पूजनासाठी वापरण्याचे सामान यादीत असते.

वटसावित्रीची कथा

मूळ कथा

भारतीय संस्कृतीमध्ये वटसावित्रीची कथा खूप लोकप्रिय आहे. ही कथा भद्र देशातील राजा अश्वपति व सत्यवान यांच्या बाबतीत आहे. या कथेत सत्यवान व सावित्री यांच्या प्रेमाची गोष्ट दर्शवितात. सावित्री ही अत्यंत सुंदर व सज्जन असलेली मुलगी होती. सत्यवान यांच्या मृत्यूनंतर सावित्रीने अत्यंत प्रेमाने त्याच्या जीवनाची रक्षा केली आणि त्याच्या मृत्यूनंतर ती त्याच्या सहवासात राहण्याचा व्रत घेतला. या व्रताच्या दरम्यान सावित्रीने वट वृक्षाची पूजा केली आणि वटाच्या शाखेवर चांदणी बांधली. या दिवशी सावित्रीने त्याच्या पतीच्या जीवनाची लंबी आणि सुखी आयु कायम करण्याचा व्रत घेतला.

वटसावित्रीची प्रेरणा

वटसावित्रीची कथा लोकप्रिय असलेली एक महत्त्वाची कथा आहे. ही कथा अत्यंत सुंदर व भावनापूर्ण आहे. या कथेत सावित्रीने त्याच्या पतीच्या जीवनाची रक्षा केली आणि त्याच्या मृत्यूनंतर ती त्याच्या सहवासात राहण्याचा व्रत घेतला. हे व्रत भारतीय महिलांना त्यांच्या पतीच्या जीवनाची लंबी आणि सुखी आयु कायम करण्यासाठी घेतला जातो. वटसावित्रीचा व्रत भारतीय महिलांना त्यांच्या पतीच्या साथीदारीच्या व्यव

वटसावित्रीची परंपरा

भारतातील परंपरा

वटसावित्रीची परंपरा भारतातील विवाह संस्कारांच्या एक अत्यंत महत्वाच्या भाग मानली जाते. ह्या परंपरेत स्त्री त्यांच्या पतीच्या दीर्घ आयुष्यासाठी वटवृक्षाच्या मूळावर व्रत घेतात. ह्या व्रताच्या दरम्यान स्त्री वटवृक्षाच्या तनावाने लपवून त्यांच्या पतीवर लवकरात लवकर असर करण्याचा प्रयत्न करते. ह्या परंपरेत वटवृक्ष अत्यंत महत्वाचा असतो. वटवृक्ष विशेषतः लाडू वटाच्या फळांच्या माध्यमातून पूजित केला जातो.

वटसावित्रीची परंपरा ह्या दिवशी अत्यंत लोकप्रिय असते. वटसावित्रीच्या दिवशी स्त्री त्यांच्या पतीच्या दीर्घ आयुष्यासाठी वटवृक्षाच्या मूळावर व्रत घेतात. ह्या दिवशी स्त्री वटवृक्षाच्या मूळावर लाडू वटाच्या फळांच्या माध्यमातून पूजित करते. वटसावित्रीच्या दिवशी स्त्री त्यांच्या पतीच्या लंबेवार आयुष्यासाठी प्रार्थना करते.

वटसावित्रीच्या उत्सवांची वेळापत्रक

वटसावित्रीचा उत्सव ज्येष्ठ महिन्याच्या शुभ तिथीत आणि आषाढ महिन्याच्या शुभ तिथीत साजरा केला जातो. या उत्सवाची वेळा त्यांच्या धार्मिक परंपरांच्या अनुसार निश्चित केली जाते.

वटसावित्रीचा उत्सव ज्येष्ठ महिन्याच्या शुभ तिथीत साजरा केला जातो. या उत्सवाच्या दिवशी वटाच्या झाडाच्या नाडीत बसणारे वटसावित्री व्रती स्त्री मुले वटाच्या झाडाच्या नाडीत बसलेल्या सावित्रीच्या प्रतिमेच्या दरम्यान वटाच्या झाडाच्या नाडीत बसलेल्या सत्यवानाच्या प्रतिमेच्या दरम्यान नाचतात. या दिवशी वटाच्या झाडाच्या नाडीत बसणारे वटसावित्री व्रती स्त्री मुले वटाच्या झाडाच्या नाडीत बसलेल्या सावित्रीच्या प्रतिमेच्या दरम्यान वटाच्या झाडाच्या नाडीत बसलेल्या सत्यवानाच्या प्रतिमेच्या दरम्यान नाचतात.

आषाढ महिन्याच्या शुभ तिथीत साजरा केला जाणारा उत्सव हा वटसावित्रीचा उत्सव म्हणून ओळखला जातो. या दिवशी वटाच्या झाडाच्या नाडीत बसणारे वटसावित्री व्रती स्त्री मुले वटाच्या झाडाच्या नाडीत बसलेल्या सावित्रीच्या प्रतिमेच्या दरम्यान वटाच्या झाडाच्या नाडीत बसलेल्या सत्यवानाच्या प्रतिमेच्या दरम्यान नाचतात.

वटसावित्रीचा आधुनिक संदर्भ

वटसावित्रीचा व्रत आधुनिक जीवनात असंख्य लोकोंनी सांगितला आहे. यात वटसावित्रीची परंपरा आणि त्याची महत्त्वाची टिपणी आहे. वटसावित्रीचा व्रत मुख्यतः महाराष्ट्र आणि गोवा या राज्यांमध्ये साजरा केला जातो. वटसावित्रीचा व्रत ज्या महिलांनी साजरा केला जातो त्यांना त्याच्या पतीच्या लंबवतीच्या आयुष्यासाठी भावीच्या सुखासाठी सौख्यदायी आणि लंबवतीच्या आयुष्यासाठी अर्थवती असते.

वटसावित्रीचा व्रत आधुनिक जीवनातील महान वैज्ञानिक आणि तांत्रिक प्रगतींच्या उत्साही लोकांसोबत साजरा केला जातो. वटसावित्रीची परंपरा आणि त्याच्या महत्त्वाची टिपणी आधुनिक जीवनात आणखी जास्त उशीरा आणि समजासा आणि आधुनिक विज्ञानाच्या तंत्रज्ञांच्या अभ्यासात आहे.

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

चालीसा संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment