🪔युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा – विठ्ठलाची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

🪔युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा - विठ्ठलाची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा – विठ्ठलाची आरती मराठी, pandurang aarti marathi – युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा।वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा।पुण्डलिकाचे …

Read more

🪔 सुखकर्ता दुःखहर्ता आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

सुखकर्ता दुःखहर्ता आरती मराठी – सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची। नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची। सर्वांगी सुन्दर उटि शेंदुराची। कण्ठी झळके …

Read more